do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/9 - Wydawanie zaświadczeń, o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospod

DZ/9 - Wydawanie zaświadczeń, o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospod

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ, O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZATOR DZ/9
Wymagane dokumenty od wnioskodawcy: Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia.
Dokumenty do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Opłaty:

Zgodna z ustawą z dnia 15 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)

Składając wniosek, wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827). Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu miejskiego w Zatorze.

Potwierdzenie dokonanej opłaty dołącza się do wniosku.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Miejsce załatwienia sprawy 32 – 640 Zator, Rynek 10
Dział Gospodarki Przestrzennej
Parter pok. Nr 107
Tel. 84 12 215 w.26
Podstawa prawna:
  • art.  71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)
Termin załatwienia sprawy: Do dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
Forma załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
Uwagi i informacje dodatkowe: -
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator.
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator. 18-12-05 10:39 41KB WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator.
pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl