do góry

RP/8 - Opłata miejscowa

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

OPŁATA  MIEJSCOWA                                                                          

RP/8

Wymagane dokumenty:

brak

Formularze do pobrania:

W plikach poniżej

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Podatków, Dochodów i Kasa

Urząd Miejski w Zatorze, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1

32-640 Zator

tel. 84-12-215, wew.36-38

Podstawa prawna:

  1. art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b,c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z
  2. art. 9, art. 30 § 2-6, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.)
  3. Uchwała Rady Miejskiej w Zatorze nr LV/374/23 z dnia 07.02.2023 r.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą oraz uchwałą

Forma załatwienia sprawy:

Dokonanie wpłaty

Tryb odwoławczy:

brak

Uwagi:

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,

- za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Minimalne warunki o których mowa powyżej opublikowane zostały w rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 2007 r. przez Radę Ministrów, i są to: a. dobra jakość powietrza, co oznacza zapewnienie osobom przybywającym do miejscowości w których pobierana jest opłata  miejscowa, warunków niezbędnych dla realizacji celów pobytu, b.występowanie na terenie gminy, na obszarze której położona jest miejscowość jednego z elementów środowiska przyrodniczego lub jednego z walorów krajoznawczych, c. istnienie w miejscowości w której pobiera się opłatę miejscową bazy noclegowej.

 

Zwolnienia z opłaty miejscowej określa art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Rada Miejska w Zatorze podjęła uchwałę wprowadzającą opłatę miejscową na terenie Gminy Zator w okresie od 01 kwietnia do 30 września każdego roku, w miejscowościach: Graboszyce, Grodzisko, Laskowa, Łowiczki, Palczowice, Podolsze, Rudze, Smolice, Trzebieńczyce, Zator; ustaliła stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu oraz ustanowiła inkasentów tej opłaty.

 

Inkasenci wyznaczeni w załączniku nr 1 do uchwały zobowiązani są prowadzić ewidencję osób zobowiązanych do uregulowania opłaty miejscowej.

 

 

Załączniki:

Zał. 1 Informacja dla inkasentów dotyczące opłaty miejscowej na terenie Gminy Zator

Zał. 2 Informacje ogólne dotyczące opłaty miejscowej na terenie Gminy Zator

Zał. 3 Oświadczenie dla inkasenta przedsiębiorcy

Zał. 4 Oświadczenie dla inkasenta nie będącego przedsiębiorcą

Zał. 5 Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych, informacje dodatkowe

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
oświadczenie inkasenta o rezygnacji z inkasa od roku 2024.docx oświadczenie inkasenta o rezygnacji z inkasa od roku 2024.docx 24-04-18 14:45 14.82KB oświadczenie inkasenta o rezygnacji z inkasa od roku 2024.docx pobierz
uchwała opłata miejscowa zmiana 21.05.2024.pdf uchwała opłata miejscowa zmiana 21.05.2024.pdf 24-05-22 17:36 8.34MB uchwała opłata miejscowa zmiana 21.05.2024.pdf pobierz
uchwała opłata miejscowa zmiana 25.07.2023.pdf uchwała opłata miejscowa zmiana 25.07.2023.pdf 23-08-02 09:00 7.3MB uchwała opłata miejscowa zmiana 25.07.2023.pdf pobierz
uchwała opłata miejscowa zmiana 26.04.2023.pdf uchwała opłata miejscowa zmiana 26.04.2023.pdf 23-05-04 13:15 7.59MB uchwała opłata miejscowa zmiana 26.04.2023.pdf pobierz
uchwała opłata miejscowa zmiana 26.09.2023.pdf uchwała opłata miejscowa zmiana 26.09.2023.pdf 23-10-04 14:02 7.52MB uchwała opłata miejscowa zmiana 26.09.2023.pdf pobierz
Uchwała opłata miejscowa zmiana 27.06.2023.pdf Uchwała opłata miejscowa zmiana 27.06.2023.pdf 23-06-30 12:51 7.37MB Uchwała opłata miejscowa zmiana 27.06.2023.pdf pobierz
uchwała opłata miejscowa zmiana 30.05.2023.pdf uchwała opłata miejscowa zmiana 30.05.2023.pdf 23-06-02 11:29 7.19MB uchwała opłata miejscowa zmiana 30.05.2023.pdf pobierz
uchwała-opłata miejscowa 07.02.2023.pdf uchwała-opłata miejscowa 07.02.2023.pdf 23-03-17 13:41 1.9MB uchwała-opłata miejscowa 07.02.2023.pdf pobierz
Załącznik nr 1 Informacje dla inkasentów.pdf Załącznik nr 1 Informacje dla inkasentów.pdf 23-04-05 15:55 169.12KB Załącznik nr 1 Informacje dla inkasentów.pdf pobierz
Załącznik nr 2 Informacje ogólne.pdf Załącznik nr 2 Informacje ogólne.pdf 23-04-05 15:56 116.07KB Załącznik nr 2 Informacje ogólne.pdf pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie dla inkasenta przedsiębiorcy nr 3.pdf Załącznik nr 3 Oświadczenie dla inkasenta przedsiębiorcy nr 3.pdf 23-04-05 15:56 115.1KB Załącznik nr 3 Oświadczenie dla inkasenta przedsiębiorcy nr 3.pdf pobierz
Załącznik nr 4 Oświadczenie dla inkasenta nie będącego przedsiębiorcą.pdf Załącznik nr 4 Oświadczenie dla inkasenta nie będącego przedsiębiorcą.pdf 23-04-05 15:56 114.83KB Załącznik nr 4 Oświadczenie dla inkasenta nie będącego przedsiębiorcą.pdf pobierz
Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna, informacje dodatkowe.pdf Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna, informacje dodatkowe.pdf 23-04-05 15:57 240.01KB Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna, informacje dodatkowe.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl