do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/2 - Wydawanie wypisów i wyrysów w sprawie przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zag

DZ/2 - Wydawanie wypisów i wyrysów w sprawie przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zag

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WYDAWANIE WYPISÓW I WYRYSÓW W SPRAWIE PRZEZNACZENIA TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZ/2
Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku o wydanie  wypisu lub  wyrysu

Wniosek opatrzony opłata skarbową powinien zawierać

- Imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy

- oznaczenie nieruchomości – numery działki i obręb ewidencyjny

- kserokopię mapy ewidencji gruntów 
Formularze do pobrania: wniosek o wydanie  wypisu lub wyrysu
Opłaty:

Zgodna z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z poźn. zm. ) .

- od wydania wypisu do 5 stron  - 30,00 zł

                        powyżej 5 stron -  50,00 zł

- za wydanie wyrysu

  za każdą wchodzącą stronę formatu A-4 – 20,00 zł

  jednak nie więcej niż 200,00 zł
Miejsce załatwiania sprawy: Dział Gospodarki Przestrzennej
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.107
(33) 84-12-215 wew.26
Podstawa prawna:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz.1945.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
Forma załatwienia sprawy: Wydanie wypisu i wyrysu
Termin załatwienia sprawy: w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciagu dwóch miesięcy
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
nowy wniosek o wypis i wyrys z aktualnego planu .doc nowy wniosek o wypis i wyrys z aktualnego planu .doc 18-12-05 10:38 44KB nowy wniosek o wypis i wyrys z aktualnego planu .doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl