do góry

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 143_gwałtowne wzrosty_stanów_wody_1stopnia 2024-05-22

POWIATOWE CENTRUM                                                                                         OŚWIĘCIM dn. 22 maja 2024r.  
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W OŚWIĘCIMIU
SOZ.5531.76.2024                                                               

wg rozdzielnika

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 143

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.05.2024 do godz. 05:00 dnia 23.05.2024

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Data i godzina wydania: 22.05.2024 - godz. 08:13

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80

 

Wprowadził: Informatyk UM Zator 2024-05-22 10:37
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl