do góry

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 141 2024-05-21

POWIATOWE CENTRUM                                                                                                                                                            OŚWIĘCIM dn.21 maja 2024 r.

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W OŚWIĘCIMIU

SOZ.5531.74.2024

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 141

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 21.05.2024 do godz. 22:00 dnia 21.05.2024

Obszar: zlewnie dopływów Wisły po Dęblin oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Data i godzina wydania: 21.05.2024 - godz. 09:40

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach
oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80.

Wprowadził: Jarosław Momot 2024-05-21 10:38
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl