do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc kwiecień 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Słowackiego na cele kultury, wypoczynku i rekreacji 2021-04-16

Urząd Miejski w Zatorze uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczynamy realizację zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Słowackiego na cele kultury, wypoczynku i rekreacji. Roboty będą wykonywane na działkach gminnych pomiędzy ul. Słowackiego, a istniejącym przedszkolem w Zatorze.

Wykonawcą zadania, wybranym w przetargu nieograniczonym jest firma pn. PUH Berny, Berny S.C., 32-551 Jankowice, ul. Piaskowa 14.

Wartość robót i wyposażenia placu, zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 1.154.700,55 zł, a całość zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i archeologicznego opiewa na kwotę 1.178.070,55 zł. Nasza gmina uzyskała dofinansowanie do tego projektu w części z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ponad 900.000,00 zł), a w części z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ok. 200,000,00 zł). Dokładną kwotę dofinansowania z PROW poznamy po końcowej weryfikacji naszego wniosku i podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego.

W zakres zadania wchodzą m. in.:

a/ część przewidziana do dofinansowania z RFIL:

- budowa elementów układu komunikacyjnego ciągów pieszych oraz placów

- budowa zjazdu publicznego na teren parku

- budowa instalacji oświetlenia terenu wraz ze skrzynką zasilającą

- budowa instalacji monitoringu miejskiego.

- budowa przyłącza wodociągowego

- budowa instalacji odwodnienia terenu

- montaż w terenie 4 szt. elementów małej architektury wyposażenia placu zabaw

- montaż w terenie elementów ścieżki rowerowej PUMPTRACK LINE

- montaż w terenie elementów uzupełniających teren parkowy (kosze na śmieci – 5 szt.) i in.

- montaż w terenie wiaty drewnianej - pergoli

- częściowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej na terenie planowanego parku

- budowę przyłącza energetycznego zasilania złącza elektroenergetycznego w terenie

b/ część przewidziana do dofinansowania z PROW:

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne i pielęgnacyjne

- podbudowy z kruszywa łamanego z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,

- nawierzchnie z kolorowego betonu asfaltowego oraz kostki betonowej wraz z obrzeżem

- mała architektura (stoły do gier), łącznie 5 szt.

- elementy dodatkowe (ławki – 14 szt., stojak na rowery – 1 szt.)

- gabloty ogłoszeniowe (2 szt.) i pergole (8 szt.)

- zieleń (wycinka i nasadzenia drzew, krzewów, pnączy z robotami pielęgnacyjnymi).

Zakończenie zadania przewidziane jest na koniec października br.

Poniżej zamieszczono plan zieleni i projekt zagospodarowania terenu dla wykonywanej inwestycji.

Jednocześnie informujemy, że najprawdopodobniej w lipcu br. w tym rejonie, rozpocznie się realizacja drugiego zadania, pn. Przebudowa budynku Przedszkola w Zatorze wraz z otaczającym terenem od strony ul. Kongresowej. Ta inwestycja ma się zakończyć 31 maja 2022 r.

W trakcie trwania robót na obu zadaniach, ze względu na bezpieczeństwo pieszych, bezpośredniego przejścia między ul. Kongresową, a ul. Słowackiego nie będzie. Będzie również utrudnione korzystanie z istniejącego placu zabaw, włącznie z czasowym jego zamknięciem. Będziemy czynić starania, aby wykonawca drugiego zadania zabezpieczył swój plac budowy tak, aby możliwy był dostęp do placu zabaw dla dzieci i ich opiekunów wraz z dojściem od strony ul. Słowackiego, po zakończeniu robót na zadaniu pierwszym.

Burmistrz Zatora
Mariusz Makuch

Wprowadził: Robert Bonar 2021-04-16 12:49
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl