do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc czerwiec 2022 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Zatorze 2022-06-17

OGŁOSZENIE

w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 8.00

w auli Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze

odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Zatorze:

Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
  3. Przedstawienie przez Burmistrza Zatora informacji dotyczącej Raportu o stanie Gminy.
  4. Wydanie opinii w sprawie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi Zatora wotum zaufania.
  5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2021 roku.
  6. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

 1/ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze za 2021 r;

2/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Zator za 2021 r.;

3/ zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zator za 2021 r.;

4/ absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zator za 2021 rok po zapoznaniu się z :

a/ sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zator;

b/ sprawozdaniem finansowym;

c/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

d/ informacją o stanie mienia Gminy Zator;

e/ stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

5/ dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2021r.;

6/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;

7/ zmiany Uchwały Nr XXXVII/222/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej w 2022 roku;

8/ udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze;

9/ udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcimskiego w 2022 roku;

10/ udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcimskiego w 2023 roku;

11/ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zator, w roku szkolnym 2022/2023;

12/ wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;

13/ apelu o przeprowadzenie ponownych analiz uchwał antysmogowych Województwa Małopolskiego w kwestii dopuszczenia drewna oraz biomas do spalania.

7. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

8. Zakończenie posiedzenia komisji.

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Komunikat  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze  dotyczący udziału mieszkańców  w debacie  nad Raportem o stanie Gminy Zator w 2021 roku dostępny jest na stronie:

https://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/Komunikat-Przewodniczacego-Rady-Miejskiej-w-Zatorze/idn:5800.html

 Raport o Stanie Gminy Zator dostępny jest na stronie:

https://www.zator.pl/gmina/Raporty_o_stanie_Gminy.html

 

 
Wprowadził: Marta Fabin 2022-06-17 08:44
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl