do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc kwiecień 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej w Zatorze 2023-03-21

OGŁOSZENIE
w dniu  30  marca  2023 r. o godz. 8.30
w  sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze   odbędzie się wspólne posiedzenie  
Komisji Budżetu i Finansów Gminy,  Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Zatorze


Porządek obrad:
    1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie  prawomocności obrad.
    2. Przedstawienie porządku obrad oraz wnioski o jego zmiany.
    3. Przedstawienie  projektów uchwał w sprawie:
    1)  zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia  31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator;
    2)  nadania nazw ulic w sołectwie Podolsze oraz w mieście Zator, gmina Zator;
    3) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2023 roku;
    4)  udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Oświęcimskiego  na dofinansowanie  zakupu mammografu dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu w roku 2023;
    5)  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcimskiego w 2023 roku;
    6)  dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2022 r.
    7)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
    8)  przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządu nad drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Zator;
    9)  przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1812 - ul. Bugajska w Zatorze w km: 1+778 – 1+865.
 4. Wolne wnioski, komunikaty, zapytania.
 5. Zakończenie posiedzenia.Projekty uchwał dostępne są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Wprowadził: Marta Fabin 2023-03-21 12:45
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl