do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc grudzień 2023 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Zatorze 2023-11-20


OGŁOSZENIE

w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 8.00
w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Zatorze
odbędzie się  posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Gminy,  
Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w ZatorzePorządek obrad:
    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Przedstawienie porządku obrad oraz wnioski o jego zmiany.
    3. Przedstawienie projektów uchwał  w sprawie:
        1) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Zator na lata 2024-2028;
        2) przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Zator;
        3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
        4) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2023 r.;
        5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
        6) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Zator wpisanych do rejestru zabytków  lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
        7) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zator;
        8) sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kolejowej 34a w Zatorze;
        9) nadania nazwy ulicy w mieście Zator, gmina Zator;
        10) stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
        11)  przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1810K - ul. Chrzanowska w Zatorze, od skrzyżowania  z DK 44 do połączenia z ul. Wojska Polskiego;
        12) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok;
        13) rozpatrzenia petycji z dnia 17 października 2023 r.;
        14) rozpatrzenia skargi .
       4. Wolne wnioski, komunikaty i  zapytania.
       5. Zakończenie posiedzenia.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html
      

Wprowadził: Marta Fabin 2023-11-20 14:24
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl