do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2021 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 1 kwietnia 2021r. 2021-04-08

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 715.2021
Burmistrza Zatora z dnia 1 kwietnia 2021r.


OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia 1 kwietnia 2021r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń stanowiących lokal przeznaczony do oddania w najem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym:

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest lokal o powierzchni użytkowej 146,41 m2, usytuowany na poddaszu budynku, położonego w Zatorze ul. Rynek 2. Budynek położony jest na dz. 181/4, obr. 4 Zator, stanowiącej własność Gminy Zator, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1E/00059876/3.

II. Opisany w pkt. I lokal przeznacza się do oddania w najem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz English Dolina Karpia Sp. z o.o. w celu prowadzenia usług edukacyjnych szkoły językowej.

III.
1. Za dzierżawę nieruchomości ustala stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie + VAT.
2. Począwszy od 2022r. czynsz wzrastał będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku ujemnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wartość czynszu pozostanie na poziomie roku poprzedniego.
3. Niezależnie od płaconego czynszu Najemca uiszcza podatek zgodnie ze stawkami jakie obowiązują na terenie Gminy Zator, jak i inne zobowiązania związane z wynajmem lokalu (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki i odpady komunalne).

IV. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni.

Wprowadził: Robert Bonar 2021-04-08 11:26
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl