do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2021 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Zatora z dnia 1 kwietnia 2021r. 2021-04-08

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 714.2021
Burmistrza Zatora z dnia 1 kwietnia 2021r.

 

 OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora

 z dnia 1 kwietnia 2021r.

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zmianami) Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wnioskodawcy

  1. Niniejszy wykaz obejmuje następującą nieruchomość:

Położenie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia [ha]

Minimalny czynsz

miesięczny

Cel dzierżawy

Palczowice

część dz. 5/10

KR1E/00017393/7

0,0006

260,00 zł

ustawienie automatu do sprzedaży usług pocztowych

W latach następnych czynsz wzrastał będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku ujemnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wartość czynszu pozostanie na poziomie roku poprzedniego.

  1. Czynsz uiszczany będzie co miesiąc na podstawie faktur VAT. Niezależnie od płaconego czynszu dzierżawca zostanie obciążony innymi należnościami związanymi z użytkowaniem gruntu (zobowiązania podatkowe).
  • Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.
Wprowadził: Robert Bonar 2021-04-08 11:19
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl