do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc czerwiec 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatoraz dnia 6 czerwca 2022 r. 2022-06-15

 OGŁOSZENIE

Burmistrza Zatora

z dnia 6 czerwca 2022 r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zatorze przy ul. Kongresowej 6a

_____________________________________________________________________

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r. poz.1899 z późn. zmianami), realizując Uchwałę Nr XLVII/299/22 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2022 r. podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Zator.

 

I. Przedmiotem wykazu jest nieruchomość zabudowana, położona w Zatorze przy ul. Kongresowej 6a, w skład której wchodzi działka 263/1 o pow. 0,0482 ha, będąca własnością Gminy Zator - KR1E/00024116/4.

Nieruchomość wg planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie zabudowy śródmiejskiej, oznaczonym na planszy planu symbolem 13 UM. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie wczesnowiecznego grodziska wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-687 i w przypadku robót ziemnych podlega ochronie pod względem archeologicznym. Nieruchomość znajduje się również w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej miasta Zatora wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr A-482.

Dokładny opis dotyczący przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu, wg podanego wyżej symbolu na planszy planu, zasad zagospodarowania nieruchomości można uzyskać bezpośrednio w UM w Zatorze pok.107. Plan dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze www.zator.pl.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo – usługowym (aktualnie do czasu przeprowadzki siedziba Komisariatu Policji), piętrowym na wysokim przyziemiu z piwnicą o łącznej pow. użytkowej 126,90 m2. Budynek wykazuje duży stopień zużycia technicznego, wymaga przeprowadzenia gruntownych prac remontowych, wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania ( 4 – letni kocioł gazowy).

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Kongresowej, jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena nieruchomości 390 000,00zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług (art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). 

II. Nieruchomość po upływie ustawowego terminu określonego w pkt IV niniejszego wykazu, przy braku wniosków od osób wymienionych w tym punkcie lub negatywnym ich rozpatrzeniu, sprzedawana będzie z zachowaniem procedury przetargowej.

III. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Zatorze przez okres 21 dni.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą, winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowej nieruchomości uzyskać można
w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 106 w godzinach pracy Urzędu, tel.(33) 8412215 w. 19.

VI. Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi Nabywca.

Wprowadził: Jarosław Momot 2022-06-15 15:31
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl