do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 6 maja 2024 r. 2024-05-09

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1596.2024
  Burmistrza Zatora z dnia 6 maja 2024 r.   

OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej, położonej w Podolszu, przeznaczonej do zbycia

________________________________________________________________________________________________________________________

     Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

I. Przedmiotem niniejszego wykazu jest nieruchomość gminna, przeznaczona do zbycia, położona w Podolszu, będąca własnością Gminy Zator, obejmująca działki: 105/14 o pow. 0,0122 ha, powstała z podziału działki nr 105/4, 105/16 o pow. 0,0105 ha, powstała z podziału działki nr 105/5, dla których prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00024399/1 oraz działkę 105/18 o pow. 0,0087 ha powstała z podziału działki nr 105/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00022231/2.

Zbycie gruntów nastąpi w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany na działki 105/8 o pow. 0,0136 ha i 105/12 o pow. 0,0040 ha, położone w Podolszu, zajęte pod drogę wewnętrzną.

Nieruchomość według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, na obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią (6MNz1), w terenie usług publicznych – oświaty i nauczania (6Up1-O) oraz w terenie rolniczym, sadowniczo – ogrodniczym (6RS5). Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

II. Według wyceny rzeczoznawcy majątkowego cena nieruchomości wynosi netto: 11 580,00 zł

Do kwoty 9 330,64 zł  (cena 0.0253 ha gruntu położonego w 6Up1-O i 6MNz1) doliczony będzie podatek VAT.

Cena nieruchomości brutto wynosi: 13 726,37 zł.

III. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

IV. Osoba, której na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po wymienionej cenie, tj.

- której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercą,winna złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

V. Wszelkie informacje w sprawie przedmiotowych nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Zatorze, pok. nr 106 w godzinach pracy Urzędu, tel. 8412215 w. 19.

Wprowadził: Informatyk UM Zator 2024-05-08 09:08
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl