do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc sierpień 2022 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2022-08-04

OGŁOSZENIE

 

w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00

w auli Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze

odbędzie się XLIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
  3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2022 r.;
  4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator.
  5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator.
  6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/222/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej w 2022 roku.
  7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Zatorze – obręb 4 oraz zwolnienia z obowiązku zbycia jej w drodze przetargu.
  8. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.
  9. Zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

 

Sesja nadzwyczajna zostaje zwołana na  wniosek Burmistrza Zatora z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Projekty uchwał dostępne są na stronie BIP:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Wprowadził: Marta Fabin 2022-08-04 08:44
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl