do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc maj 2024 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Urząd / Aktualności

Aktualności

Nadzwyczajna II sesja Rady Miejskiej w Zatorze 2024-05-15

OGŁOSZENIE
w dniu 21 maja 2024 r.  o godz. 14.00                       
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze,
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
odbędzie  się  nadzwyczajna II sesja Rady Miejskiej w ZatorzePorządek obrad:
    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przedstawienie porządku obrad  oraz wnioski o jego zmiany.
    3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
          a) w sprawie powołania stałych komisji Rady.
          b)  w sprawie zatwierdzenia przewodniczących komisji stałych.
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze.
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zatora.
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze.
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr LV/374/23 Rady Miejskiej w   Zatorze z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie opłaty miejscowej.
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody.
    9. Dyskusja o planach pracy Rady  i  komisji  stałych na 2024 rok.
    10. Zakończenie obrad  nadzwyczajnej II sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
                           Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).


Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html


           

 

Wprowadził: Marta Fabin 2024-05-15 11:51
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl