do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich / DA/16 - Zgloszenie wyjazdu/powrotu poza granic RP

DA/16 - Zgloszenie wyjazdu/powrotu poza granic RP

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400 

ZGŁOSZENIE POWROTU I WYJAZDU POZA GRANICE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PONAD 6 MIESIĘCY
DA/16
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie:
1) wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej - formularz
2) powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polsiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - formularz
2. Dowód osobisty.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
4. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego
w przypadku meldowania się na pobyt stały.
5. Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu tej osoby (podmiotu), która potwierdziła na formularzu meldunkowym fakt pobytu meldującego się – do wglądu.
Formularze do pobrania:
W plikach do pobrania poniżej
Opłaty:
-
Miejsce załatwiania spraw:
Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.102
33 84 12 215, wew. 39
Podstawa prawna:
Art. 5, 8, 9, 11 ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993, z późn. zm.).
Forma załatwienia sprawy:
Dokonanie wpisu w książeczce wojskowej
lub w potwierdzeniu zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.
Wydanie potwierdzenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy.
W przypadku, gdy dane zgłoszone na druku meldunkowych budzą wątpliwości,
o zameldowaniu bądź odmowie zameldowania, orzeka się przez wydanie decyzji administracyjnej.
Termin załatwienia sprawy:
1. Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
2. W przypadku orzekania o zameldowaniu przez wydanie decyzji administracyjnej, załatwienie sprawy winno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy:
-
Uwagi:
1. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie nawet wówczas, jeśli meldowane są równocześnie z opiekunem. 
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf 19-03-28 08:59 171.05KB Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf pobierz
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 19-03-28 08:59 186.64KB Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl