do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Wybory / Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców 2019-05-13

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

 

I. UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) informuję wyborców Gminy Zator, że spis wyborców w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. jest udostępniany do wglądu w terminie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r.

Spis wyborców udostępniany jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zatorze (Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich,
stanowisko ds. ewidencji ludności, parter, pok. nr 102, tel. 33-841 22 15):

•    w poniedziałki, środy, czwartki: godz. 7.30 - 15.30,

•    wtorki: godz. 7.30 - 17.00,

•    w piątki: godz. 7.30 - 14.00.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r  w sprawie spisu wyborców.

 II.     Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy

Wyborca przebywający na terenie Gminy Zator bez zameldowania na pobyt stały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 maja 2019 r., pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Zatorze - Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich,
Stanowisko ds. ewidencji ludności (parter, pok. nr 102, tel. 33-841 22 15).

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zatorze:

•    w poniedziałki, środy, czwartki: godz. 7.30 - 15.30,

•    wtorki: godz. 7.30 - 17.00,

•    w piątki: godz. 7.30 - 14.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień do głosowania zawarte zostały w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

(https://krakow.kbw.gov.pl/pliki/1551948819_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_kraju.pdf)

  Burmistrz Zatora

         /-/ Mariusz Makuch

Wprowadził: Martyna Kosowska 2019-05-13 11:43
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl