do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Wybory / Wybory samorządowe 2010 / Uchwała MKW - powołanie obwodowych komisji wyborczych

Uchwała MKW - powołanie obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 4/2010
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Zatorze
z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zator w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 – 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku, Nr 176, poz. 1190)

zarządza się co następuje:

§ 1


W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych powołuje się na obszarze Gminy Zator obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zatorze
/-/ Beata Augustyniak-Krystian

Zał. do uchwały Nr 4/2010
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zatorze
z dnia 2 listopada 2010 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Zatorze – Szkoła Rolnicza w Zatorze, Rynek 5

 1. Michał Kurnik zam. Podolsze
 2. Irena Strzała zam. Zator
 3. Beata Grygierek zam. Podolsze
 4. Joanna Król zam. Zator
 5. Maria Herma zam. Podolsze
 6. Magdalena Ledwoń zam. Zator
 7. Halina Pietraszewska zam. Zator
 8. Halina Kaczmarczyk zam. Podolsze
 9. Jolanta Zemła zam. Zator

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Rudzach – Gospodarstwo Rybackie w Rudzach

 1. Agnieszka Kasia zam. Zator
 2. Bogumiła Zielińska zam. Rudze
 3. Władysław Bulek zam. Podolsze
 4. Krzysztof Grygierek zam. Podolsze
 5. Małgorzata Folga zam. Laskowa
 6. Damian Brandys zam. Podolsze
 7. Joanna Zielińska zam. Rudze
 8. Magdalena Dudek zam. Rudze
 9. Maciej Maj zam. Zator

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Laskowej – Szkoła Podstawowa w Laskowej

 1. Jadwiga Żaczek zam. Zator
 2. Justyna Romanowska zam. Łowiczki
 3. Gabriela Kudzia zam. Palczowice
 4. Danuta Stanek zam. Laskowa
 5. Stanisława Cygan zam. Podolsze
 6. Anna Kurzak zam. Podolsze
 7. Katarzyna Stanek zam. Trzebieńczyce
 8. Katarzyna Kajdas zam. Grodzisko
 9. Halina Matyjasik zam. Laskowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Palczowicach – Szkoła Podstawowa w Palczowicach

 1. Joanna Pacuła zam. Zator
 2. Maria Hudzik zam. Palczowice
 3. Dorota Momot zam. Podolsze
 4. Agnieszka Kolec zam. Zator
 5. Marcin Leszczyński zam. Podolsze
 6. Katarzyna Bercal zam. Zator
 7. Marzena Wilczek zam. Smolice
 8. Sylwia Głąb zam. Palczowice
 9. Marta Fabin zam. Zator

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Podolszu – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Podolszu

 1. Monika Augustyniak zam. Zator
 2. Anna Wójcik zam. Zator
 3. Małgorzata Kajfasz zam. Podolsze
 4. Lidia Balonek zam. Zator
 5. Katarzyna Szymonik zam. Podolsze
 6. Beata Polanek zam. Podolsze
 7. Iwona Mrowiec zam. Zator
 8. Kamila Wacławek zam. Podolsze
 9. Antonina Ciemiera zam. Podolsze

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Graboszycach – Remiza OSP w Graboszycach

 1. Agnieszka Stanek zam. Graboszyce
 2. Jadwiga Piegza zam. Podolsze
 3. Marta Woźniak zam. Graboszyce
 4. Agnieszka Cięciwa zam. Podolsze
 5. Grzegorz Brandys zam. Podolsze
 6. Agata Lichańska zam. Trzebieńczyce
 7. Krzysztof Koczurkiewicz zam. Zator
 8. Agnieszka Koszyk zam. Rudze
 9. Szymon Smreczyński zam. Zator

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Łowiczkach – Szkoła Podstawowa w Łowiczkach

 1. Krystyna Pala zam. Zator
 2. Agnieszka Jezierska zam. Łowiczki
 3. Agnieszka Domagała zam. Zator
 4. Agata Zając zam. Zator
 5. Aneta Chojna zam. Łowiczki
 6. Jadwiga Stokłosa zam. Zator
 7. Dawid Paluchowski zam. Podolsze
 8. Justyna Paluchowska zam. Zator
 9. Małgorzata Biernat zam. Zator

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Grodzisku – Szkoła Podstawowa w Grodzisku

 1. Alicja Matuszyk zam. Podolsze
 2. Linda Balonek zam. Laskowa
 3. Małgorzata Matla zam. Zator
 4. Patrycja Pawłowska zam. Trzebieńczyce
 5. Dominik Pieczonka zam. Grodzisko
 6. Paweł Panek zam. Laskowa
 7. Urszula Halbina zam. Podolsze
 8. Katarzyna Kubas zam. Laskowa
 9. Jadwiga Kluska zam. Laskowa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Smolicach – Szkoła Podstawowa w Smolicach

 1. Stanisława Leszczyńska zam. Podolsze
 2. Sabina Dąbrowska zam. Łowiczki
 3. Karolina Rospond zam. Zator
 4. Dawid Giermek zam. Smolice
 5. Stefania Siepak zam. Zator
 6. Krzysztof Walkowicz zam. Smolice
 7. Krystyna Polanek zam. Smolice
 8. Ewa Kozieł zam. Smolice
 9. Jolanta Janas zam. Smolice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Zatorze – Szkoła Rolnicza w Zatorze, Rynek 5

 1. Anna Chmielowska zam. Zator
 2. Marta Nicieja zam. Rudze
 3. Barbara Wisiorek zam. Zator
 4. Bartłomiej Bebak zam. Podolsze
 5. Teresa Kurzak zam. Zator
 6. Antoni Pomietło zam. Zator
 7. Aleksandra Bulek zam. Zator
 8. Agata Bebak zam. Podolsze
 9. Agnieszka Hłond zam. Zator

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Zatorze – DPS CARITAS w Zatorze, ul. Jana Pawła II 1

 1. Bogumiła Nowotarska zam. Zator
 2. Szymon Kopyla zam. Palczowice
 3. Maria Kwiek zam. Zator
 4. Joanna Szemiot-Wieliczko zam. Zator
 5. Tadeusz Folga zam. Laskowa
 6. Barbara Paluchniak zam. Zator
 7. Czesława Krysiak zam. Zator
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl