do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/20 - Zgłoszenie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

DZ/20 - Zgłoszenie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

ZGŁOSZENIE DODATKOWEJ USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIAI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 DZ/20

Wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dodatkowe usługi

Formularze do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dodatkowe usługi

Opłaty:

1.Opłata za podstawienie i odbiór kontenera:

 1. a) na okres nie przekraczający 3 dni roboczych na odpady wynosi 691,20 zł
 2. b) za każdy następny dzień powyżej trzech dni (w przypadku, gdy zamawiający zgłosi potrzebę podstawienia pojemnika na dłuższy okres) dodatkowo 21,60 zł/doba

2.Opłata za zagospodarowanie odpadów w zależności od rodzaju i ilości oddanych odpadów

 1. a) odpady remontowo – budowlane i rozbiórkowe 86,40 zł/Mg
 2. b) odpady zielone 183,60 zł/Mg
 3. c) odpady komunalne zmieszane powstałe w innych specyficznych sytuacjach (sprzątanie, remonty) nie objętych podstawowym systemem zbiórki odpadów komunalnych – 243,00zł/Mg

Miejsce załatwienia sprawy:

Dział Gospodarki Przestrzennej

32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

parter – pok.106

 • 33 8412 215 wew.28

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zmianami)

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie ze wskazaniem w deklaracji

Forma załatwienia sprawy: 

Odbiór odpadów zgodnie ze wskazaniem w deklaracji

Tryb odwoławczy:

-

Uwagi:

1.Dodatkowa usługa obejmuje podstawienie i odbiór pojemników o pojemności od 5m3 do 8m3 na odpady nie objęte podstawowym systemem zbiórki odpadów komunalnych:

 1. a) remontowo – budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy i ceglany),
 2. b) zielone (liście, trawa, drobne gałęzie w formie zezrębkowanej),
 3. c) odpady komunalne zmieszane powstałe w innych specyficznych sytuacjach (sprzątanie, remonty).

2.Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług należy zgłosić minimum na 5 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi

3.Załadunek odpadów do pojemników dostarczonych na teren nieruchomości leży po stronie ich wytwórcy (mieszkańca) i powinien nastąpić w okresie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia pojemnika do gromadzenia odpadów.

 1. Wytwórca odpadów (mieszkaniec) zapewni dojazd (wszelkie niezbędne pozwolenia – o ile są wymagane) do posesji samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.
 2. Należność za wykonanie dodatkowej usługi winna być uiszczona na przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości indywidualny numer konta bankowego do 14 dni od dnia wycenienia usługi.
 3. W przypadku niewpłacenia w określonym terminie kwoty opłaty za wykonanie dodatkowej usługi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ostatnia aktualizacja:

05.05.2020r.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
deklaracja.pdf deklaracja.pdf 20-05-06 11:38 390.41KB deklaracja.pdf pobierz
klauzula RODO.docx klauzula RODO.docx 20-05-06 11:38 16.15KB klauzula RODO.docx pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl