do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2022 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

Uroczyste obchody 730 rocznicy lokacji Zatora 2022-11-22

10 listopada br.  odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zatorze z okazji Święta Miasta - 730 rocznicy lokacji Zatora.

W uroczystości wzięli udział Radni Gminy Zator, Mariusz Makuch Burmistrz Zatora, Jego Magnificencja prof. Andrzej Bednarczyk Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dr Katarzyna Stępień Prodziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Radni Powiatu Oświęcimskiego, Zasłużeni dla Ziemi Zatorskiej, Kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zator, prezesi spółek komunalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych, szkół i przedszkoli, mieszkańcy, przedsiębiorcy przedstawiciele mediów oraz zaproszeni goście.

Po odegraniu Hymnu Polski jako pierwszy zabrał głos Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Jego Magnificencja Profesor Andrzej Bednarczyk, który złożył mieszkańcom Gminy Zator serdeczne gratulacje z pięknego jubileuszu.

 

 

Następnie Burmistrz Zatora Mariusz Makuch wygłosił okolicznościowe przemówienie z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości i  730 rocznicy lokacji  Zatora.

 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Goście, uczestnicy uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Zatorze,
Mieszkańcy Zatorszczyzny!

Jedenastego listopada 1918 roku – po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Ta data – to jedna z najważniejszych dat w historii naszego kraju. Jutro upamiętnimy wydarzenia, które miały miejsce przed laty oraz uczcimy pamięć tych, którzy oddali życie -  wartość najcenniejszą -  w obronie naszej Ojczyzny, w obronie wolnej i suwerennej Polski.

Nasi przodkowie w ogniu walki o wolną Polskę wykuli potężne i stabilne fundamenty Polski Niepodległej. Jesteśmy z nich dumni, nieprzemijająco czcimy ich ofiarę i pamiętamy o ich poświęceniu.

Jutro 11 listopada! - to wyjątkowy i szczególny dzień dla nas wszystkich. Tak jak co roku w tradycyjnej oprawie z udziałem orkiestry, po uroczystej mszy świętej odprawionej w zatorskim kościele przejdziemy na  zatorski cmentarz, gdzie złożymy wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza oddając symbolicznie hołd twórcom Niepodległej Polski.

Szanowni Państwo,

pamięć o 11 listopada 1918 r. trwa niezmiennie w tradycji i świadomości wszystkich Polaków, nadając mu szczególne znaczenie i charakter. Żyjemy dzisiaj jednak w innych czasach, w gruntownie odmienionym świecie – ale musimy mieć nieustanną świadomość, że nigdy dosyć wysiłków dla umacniania polskiej niepodległości i zapewnienia bezpieczeństwa. Od 24 lutego za naszą wschodnią granicą trwa regularna wojna, która także odbija się piętnem na naszym życiu.

Od samego początku zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę Samorząd Gminy Zator aktywnie włącza się pomagając i wspierając Naród Ukraiński, który tak jak my kiedyś walczy o suwerenność, samodzielność, integralność i niepodległość swojej ojczyzny. Wielu spośród milionów uchodźców przybyło do Gminy Zator i tutaj zostali przyjęci z wielką serdecznością i otwartością.

W ostatnich miesiącach wykazaliśmy się solidarnością, współczuciem i ofiarnością. Cała nasza gminna społeczność po raz kolejny wspaniale się zorganizowała, udzielając wsparcia wszystkim potrzebującym. Razem zbieraliśmy i przekazywaliśmy dary rzeczowe i środki finansowe, wyżywienie i inne niezbędne do codziennego życia produkty. Zapewnialiśmy gościom z Ukrainy godziwe warunki życia i mieszkania. Wysyłaliśmy również dary rzeczowe na granicę i do Ukrainy.

Bardzo wielu darczyńców, przedsiębiorców, instytucji, organizacji i ludzi wielkiego serca udzieliło niezwykle cennej pomocy, najczęściej anonimowo, nie oczekując w zamian żadnych podziękowań ani wyrazów uznania. Dziękuję Wam za to, że swoim oddaniem i szczodrością potwierdziliście jak dobrymi ludźmi i sąsiadami jesteśmy. Wierzę, że ten szczególny poryw naszych serc i odruch niesienia pomocy na zawsze zbliżył narody Polski i Ukrainy.

W dniu dzisiejszym obchodzimy także wyjątkowe święto – święto Gminy Zator i jej mieszkańców - 730 rocznicę nadania Zatorowi praw miejskich. Dzisiaj podczas uroczystej Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze dr Stanisław Orlicki zostanie uhonorowany tytułem Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej za szczególne osiągnięcia mające znaczenie dla Gminy Zator, który dołączy do grona wyróżnionych tym tytułem mieszkańców gminy.

Nie zapominamy także o znamienitych postaciach z przeszłości, naszych lokalnych bohaterach związanych z odzyskaniem niepodległości. W tym miesiącu ukazał się II Tom publikacji naukowej w ramach serii wydawniczej „Książnica Zatorska” pod redakcją Konrada Meusa i Tomasza Wichmana „Moje życie. Pamiętnik Zatorzanina” – na podstawie pamiętników Władysława Wichmana. To kolejne dzienniki naszego mieszkańca, wybitnego społecznika i patrioty tworzącego w Zatorze zaplecze Legionów Polski. Tym samym odkrywamy historię nietuzinkowych postaci dla obecnych i przyszłych pokoleń.”

 

Głównym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnienia Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej.

Uchwałą Nr L/323/22 Rada Miejska w Zatorze na wniosek Kapituły Odznaczenia uhonorowała Pana Stanisława Orlickiego tytułem Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej za szczególne osiągnięcia mające znaczenie dla Gminy Zator. Prezentację dokonań i działalności Zasłużonego przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze Szymon Matyja.

 

„Pan Stanisław Orlicki jest wieloletnim działaczem społecznym, który swoje działania poświęcił dla dobra mieszkańców Gminy Zator, a w szczególności wsi Graboszyce, której jest mieszkańcem. W latach 1988-1990 był członkiem Komitetów ds. gazyfikacji i telefonizacji, przyczyniając się w szczególny sposób do powstania tej infrastruktury na terenie gminy. Brał też czynny udział w pracach na rzecz rozbudowy Szkoły Podstawowej w Graboszycach oraz budowy Remizy Strażackiej w Graboszycach.

Będąc od roku 1990 radnym i członkiem Rady Parafialnej sołectwa Graboszyce, w znaczący sposób przyczynił się do pozyskania środków finansowych na renowacje ołtarzy bocznych i ołtarza głównego oraz oświetlenie kościoła, a także zabezpieczenie w systemy przeciwpożarowe Zabytkowego Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Andrzeja w Graboszycach.

 Pan Stanisław Orlicki był delegatem gminy do prac w Izbie Rolniczej I, II i III kadencji, a także radnym Gminy Zator kadencji: 1990-1994, 1998-2002. Dwie kadencje był Członkiem Zarządu Miasta i Gminy Zator. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora Nauk Rolniczych. Od roku 2006, do chwili obecnej jest radnym Gminy Zator i pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze. Cieszy się wielkim uznaniem i szacunkiem lokalnej społeczności.

Pan Stanisław Orlicki od wielu lat jest inicjatorem wielu działań zmierzających do poprawy życia społecznego mieszkańców gminy Zator. Jest jednym z pomysłodawców utworzenia w 2006 roku Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego oraz współautorem programu rozwojowego: Dolina Karpia - Program Lider, Program PO Ryby.

Jako przedstawiciel Rady Miejskiej w Zatorze Pan Stanisław Orlicki bardzo aktywnie udziela się na polu międzynarodowym, uczestnicząc w międzynarodowych spotkaniach, warsztatach i wizytach studyjnych z partnerskimi miastami: Berekfurdo – Węgry, Terechowa – Słowacja (2001 - 2017), Bojnice – Słowacja (2006 – 2017). Spotkania te w dużej mierze przyczyniły się również do uczestnictwa organizacji społecznych, instytucji gminnych, uczniów, nauczycieli i mieszkańców  w programach wymiany międzynarodowej i poznawania kultury oraz obyczajów innych narodów, promując przy tym ziemię zatorską.

Pan Stanisław Orlicki jest współinicjatorem ustanowienia w roku 2007 wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej” i do dnia dzisiejszego jest Członkiem Kapituły tego Wyróżnienia. Jest też współinicjatorem nadania w roku 2011 tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Zator”.

W roku 2013 zostaje uruchomiony Projekt pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość”, którego Pan Stanisław Orlicki jest współorganizatorem. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Pan Stanisław Orlicki przyczynił się również do utworzenia w roku 2015 Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, Centrum Edukacyjno-Konferencyjne, Wystawiennicze  i Turystyczne Doliny Karpia.

 Mając na uwadze wszechstronny oraz twórczy rozwój i wielokierunkową edukację kulturalną i oświatową był współinicjatorem partnerskiej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzięki kilkunastoletniej współpracy  z krakowską uczelnią na terenie gminy udało się odnowić wiele cennych zabytków i zrealizować niezliczoną liczbę inicjatyw. Dotyczyły one nie tylko odnowy i konserwacji zatorskich zabytków, ale także organizacji letnich praktyk studenckich, jesiennych wernisaży, warsztatów, plenerów, prelekcji, wydawnictw oraz wielu innych przedsięwzięć.

Należy też wspomnieć, że Pan Stanisław Orlicki już w roku 2006 był głównym inicjatorem rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem i budową obwodnicy Miasta Zator, a później również budowy obwodnicy Podolsza. 29 kwietnia 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie Obwodnicy Podolsza, a po wielu latach starań, rozmów na najwyższych szczeblach władzy udało się też wywalczyć budowę kluczowej arterii komunikacyjnej tj. obwodnicy Zatora łączącej drogę krajową nr 28 Zator - Medyka z drogą krajową nr 44 Gliwice - Kraków.

Wszystkie działania Pana Stanisława Orlickiego ukierunkowane są na szeroko rozumiane dobro mieszkańców i ich rodzin jako tożsamej kulturowo, historycznie i geograficznie społeczności lokalnej, co zostało docenione przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który w roku 2018 odznaczył go Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski.

W roku 2021 Krajowa Rada Izby Rolniczej, odznaczyła Pana Stanisława Orlickiego Brązową Odznaką Zasłużonego dla Samorządu Rolniczego. We wszystkich działaniach na polu samorządowym

Pan Stanisław Orlicki przejawia chęć zabezpieczenia wszystkim mieszkańcom jak najlepszych możliwości życia, jest przykładem efektywnie prowadzonej aktywności społecznej oraz doskonałej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Zator. Kapituła Wyróżnienia Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej na posiedzeniu w dniu 09.09.2022 r. zaopiniowała pozytywnie Wniosek o nadanie tego Wyróżnienia Panu Stanisławowi Orlickiemu”

Po wręczeniu statuetki, pinsów, listu gratulacyjnego oraz wystąpieniu wyróżniony dokonał pamiątkowego wpisu do Księgi Zasłużonych dla Ziemi Zatorskiej. Następnie Pan Stanisław Orlicki otrzymał od rodziny, znajomych i obecnych gości bukiety kwiatów i serdeczne gratulacje.  

Podczas sesji wręczono także medal „Za zasługi  dla pożarnictwa”, który otrzymał Mariusz Makuch Burmistrz Zatora. Medal wręczyli Krzysztof Masialski Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP w Zatorze oraz Przemysław Kciuk Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zator.

 

Miłym akcentem podczas uroczystości było wystąpienie Prodziekana dr Katarzyny Stępień, która w imieniu Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie podziękowała za doskonałą partnerską współpracę oraz złożyła gratulacje i przekazała dla Samorządu Gminy Zator godło Polski wykonane z kamienia. 

 

W drugiej części uroczystości odbył się wykład historyczny pt.: „Honorowi Obywatele Królewskiego Miasta Zatora” oraz wykład dr Reginy Kozik na temat konserwacji dokumentu pochodzącego z 1872 roku, potwierdzającego nadanie „Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Miasta Zatora”. Obie prezentacje nawiązywały do odnalezionego przez naszego mieszkańca Pana Mariana Kurzaka historycznego dokumentu potwierdzającego nadanie „Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Miasta Zatora”. Dr Regina Kozik zaprezentowała przeprowadzone w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł na Podłożu Papierowym krakowskiej ASP prace konserwatorskie w/w obiektu. Zaprezentowano badania składu pierwiastkowego użytych farb drukarskich i atramentów, identyfikację włókien oraz zdjęcia w światłach analitycznych. Dr hab. Konrad Meus zaprezentował od strony historycznej przeprowadzone prace badawcze dokumentu wykonane przez pracowników Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz działającego przy Uniwersytecie Centrum Badań Regionalistycznych. Dr Konrad Meus przedstawił wyniki przeprowadzonych kwerend w Polsce oraz poza jej granicami, które okazały się  bardzo owocne. Historycy dotarli m.in. do innych podobnych, dobrze zachowanych obiektów – jak np. dyplom nadania w 1879 roku przez Radę Królewskiego Miasta Zatora „obywatelstwa zaprzysięgłego” przynależnemu do gminy Karolowi Wichmanowi. Wynikiem końcowym wielomiesięcznej pracy naukowców z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie została przygotowana dla mieszkańców gminy Zator wystawa zatytułowana „Honorowe obywatelstwo miasta Zatora – pomiędzy przeszłością a teraźniejszością”.

Po sesji odbyła się kolejna część uroczystości - promocja II tomu Książnicy Zatorskiej „Moje Życie. Wspomnienia Zatorzanina”. Uroczystość poprowadził Tomasz Wieliczko Zastępca Kierownika Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze, który nakreślił tło wydarzenia oraz wprowadził do tematyki wydania kolejnej publikacji.

„Dokładnie rok temu wydaliśmy I tom Książnicy Zatorskiej „Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie 1913-1914”. Rozgłos towarzyszący temu wydawnictwu, zarówno na szczeblu lokalnym jak i regionalnym, wykazał potrzebę kontynuowania tego ambitnego projektu. Dzisiaj możemy pochwalić się i podzielić z Państwem  kolejną publikacją II tomem Książnicy Zatorskiej „Moje Życie. Wspomnienia Zatorzanina”. Pamiętniki te w czternastu tomach przez ponad sześć dekad pozostawały w zasobach rodziny Wichmanów, gdzie były pieczołowicie chronione dla przyszłych pokoleń.”

 

Następnie głos zabrał autor II tomu Książnicy Zatorskiej dr Konrad Meus, który zaprezentował rys historyczny oraz kolejne pamiętniki rodowitego Zatorzanina, lokalnego bohatera i patrioty Władysława Wichmana.  

„Szanowni Państwo myślę że nie wszyscy o tym wiedzą ale …

W 2006 roku nakładem Wydawnictwa Akademicka z Krakowa ukazała się publikacja pt. Osiem wieków historii i kultury miasta Zatora i regionu. Książka była pokłosiem konferencji historycznej zorganizowanej pod tym samym tytułem w Zatorze w czerwcu 2006 roku, pod patronatem i przy współudziale Inicjatywy Małopolskiej im. Króla Władysława Łokietka.

Część tekstów opracowanych w w/w publikacji powstała w oparciu o informacje zawarte w niepublikowanych, a zachowanych w formie rękopisu, pamiętnikach Władysława Wichmana seniora.

Władysław Wichman rozpoczął przygodę z pamiętnikiem jeszcze jako młody nieco ponad dwudziestoletni mężczyzna. Jak sam zaznaczył: „Gdy przyszedłem na pierwszą posadę nauczycielską, obawiałem się, że zapomnę sztuki tj. wypowiadania w piśmie swoich przeżyć i wrażeń. Aby nie wyjść z wprawy, postanowiłem pisać pamiętniki”.

Niestety pierwszy notatnik z pamiętnikarskimi zapiskami zaginął podczas pierwszej wojny światowej, gdy Wichman przebywał na froncie w mundurze austriackiego żołnierza. Pomimo relatywnie krótkiego okresu który obejmował, dla współczesnego badacza historii Zatora i regionu, „pierwszy pamiętnik” Wichmana mógłby stanowić niepoślednie źródło wiedzy o życiu miasta i sąsiednich wsi z początków XX wieku.

Po raz drugi Władysław Wichman senior przystąpił do pisania swoich wspomnień już w latach międzywojnia, gdy postanowił „przelać” na papier przeżycia z czasu pobytu na frontach pierwszej wojny światowej oraz wojen polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Wspomnienia te zatytułował: „Moja służba wojskowa”. Niestety one także zaginęły.

Pod koniec życia, mieszkając już w Nowej Hucie, podjął się – nie bez obaw – trzeciej próby spisania wspomnień. Towarzyszyły mu dylematy związane z wiekiem oraz ryzykiem niepamięci wydarzeń z lat młodości. Pomimo tych w pełni uzasadnionych obaw, w dniu 18 marca 1954 roku, zapisał pierwsze karty wspomnień. Do śmierci w 1961 roku pamiętnik Wichmana rozrósł się do 14 zeszytów z których znakomita większość stanowi rezerwuar wiedzy na temat galicyjskiego i międzywojennego Zatora, Zatorszczyzny oraz mieszkańców regionu. Obecnie oryginał pamiętnika znajduje się w zbiorach prywatnych Tomasza Wichmana, wnuka Władysława Wichmana seniora i syna Władysława Wichmana juniora.”

Uroczystość zaszczycił swoją osobą wnuk Władysława Wichmana Tomasz Wichman wraz z małżonką. Publikacja pt. „Moje Życie. Wspomnienia Zatorzanina” w ramach serii wydawniczej „Książnica Zatorska” została wydana na okoliczność obchodów kolejnej rocznicy lokacji Zatora - Święta Niepodległości.

Podczas uroczystości publikacja była nieodpłatnie dystrybuowana. Słowo wstępu do dzienników Władysława Wichmana napisali dr Konrad Meus, Tomasz Wichman i Mariusz Makuch.

Po prezentacji dr Konrada Meusa rozstrzygnięto także I konkurs historyczny  „Zator i Zatorzanie w dziejach Narodu i Państwa polskiego”.

3 listopada br. w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze zorganizowano test wiedzy, w którym wzięło udział 32 uczniów z pięciu Szkół Podstawowych. Konkurs adresowany był do młodzieży szkolnej z klas 7-8. Tematyka konkursu oprócz podstawowej wiedzy o Zatorze, Księstwie Zatorskim oraz Dolinie Karpia nawiązywała do I tomu Książnicy Zatorskiej pt. "Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie 1913-1914".

 

Test obejmował 30 pytań i został opracowany przez Panią Elżbietę Olszak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej oraz dr hab. Konrada Meusa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Jury konkursowe w składzie Elżbieta Olszak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, Anna Studencka Kierownik Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze, dr hab. Konrad Meus z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Łukasz Dziedzic Kierownik Biblioteki Publicznej w Zatorze wyłoniło laureatów I konkursu historycznego „Zator i Zatorzanie w dziejach Narodu i Państwa polskiego”.

Wyróżnienia otrzymali: Natalia Żydek, Nikola Wilczek i Olga Księżarczyk ze Szkoły Podstawowej w Podolszu a także Martyna Pawlica i Bartłomiej Wiertel ze Szkoły Podstawowej w Zatorze. 3 miejsce zajął Konrad Głąb ze Szkoły Podstawowej w Zatorze, 2 miejsce Maciej Zieliński ze Szkoły Podstawowej w Podolszu a 1 miejsce Piotr Wieliczko ze Szkoły Podstawowej w Zatorze.

Dr Konrad Meus jako Przewodniczący Jury pogratulował wszystkim uczestnikom, dyrektorom oraz nauczycielom historii którzy przygotowywali młodzież do konkursu.

Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie wystawy „Honorowe obywatelstwo miasta Zatora – pomiędzy przeszłością a teraźniejszością”, która była wynikiem końcowym wielomiesięcznej pracy naukowców z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ekspozycja zaprezentowana w galerii szklanej Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze opiera się na dwóch filarach. Pierwszy obrazuje efekt pracy historyków, którzy przybliżyli dzieje prawa swojszczyzny, obywatelstwa miejskiego, ale przede wszystkim genezę tytułu honorowego obywatelstwa nadawanego w XIX wieku przez Radę miejską miasta Zatora. Ponadto ukazuje tło epoki w której tytuł obywatela honorowego się narodził. Drugi filar wystawy stanowi obrazowe przedstawienie kulisów renowacji dyplomu nadania honorowego obywatelstwa z 1872 roku – cichego bohatera niniejszej wystawy, którego odnalezienie dało asumpt do realizacji niniejszego projektu wystawowego. Warto podkreślić, że wzorcowa współpraca pomiędzy gminą Zator, a Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z jednej oraz Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej z drugiej strony była możliwa dzięki realizacji umów partnerskich zawartych pomiędzy Zatorem, a obiema krakowskimi Uczelniami.

W holu Regionalnego Ośrodka Kultury wystawiony dla mieszkańców był II tom Książnicy Zatorskiej, gdzie można było porozmawiać z autorami opracowania oraz uzyskać autograf. 

Wprowadził: Jarosław Momot 2022-11-22 15:00
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl