do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc grudzień 2023 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

Gmina Zator oferuje wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z ogólnopolskiego Programu „Czyste Powietrze”. 2022-10-23

 

Program daje Ci możliwość uzyskania dofinansowania do termomodernizacji budynku wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe.

Gmina Zator oferuje wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z ogólnopolskiego Programu „Czyste Powietrze”. Z działalności punktu konsultacyjno – informacyjnego mogą korzystać mieszkańcy gminy Zator w określonych poniżej terminach:

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 7:30 – 10:30

- wtorek  14:00 – 17:00

Preferowane jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne z pracownikiem Urzędu  (33 84 12 215 - wewnętrzny 28).

Bieżące informacje statystyczne dotyczące Programu w zakresie przedsięwzięć z terenu Gminy Zator (aktualizacja raz na kwartał – stan na 30.09.2022 r.):

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 173
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 39
 • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 583 721,47 zł

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub dodatkowo https://portal.wfos.krakow.pl/ , https://www.wfos.krakow.pl/

BROSZURA  INFORMACYJNA  DO POBRANIA.W ZAŁĄCZNIKU

 

 

Wniosek w sprawie pozyskania dotacji można złożyć samodzielnie w postaci elektronicznej za pomocą portalu https://www.gov.pl/. Należy posiadać profil zaufany potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Jeśli nie posiada się profilu zaufanego, wniosek można złożyć korzystając z portalu beneficjenta za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (https://portal.wfos.krakow.pl/). Jeżeli wybiera się ten sposób aplikowania, należy rozpocząć od założenia konta na wyżej wymienionym portalu. Niezbędne jest do tego celu podanie podstawowych danych osobowych oraz adresu e-mail.


Założenie konta na portalu beneficjenta jest najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego.  

Jeśli wnioskodawcą jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, współmałżonek musi wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia podpisując stosowne oświadczenia - odpowiednia część wniosku o dofinansowanie. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku współwłasności nieruchomości.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dotacji w Programie „Czyste Powietrze” mogą złożyć wniosek samodzielnie lub w Urzędzie Miejskim w Zatorze, z pomocą pracownika. Przed wizytą w urzędzie należy zgromadzić dokumenty i informacje niezbędne do złożenia wniosku.

Poniżej prezentujemy spis niezbędnych informacji. 

1) Dane ogólne:

 1. a) Dane wnioskodawcy:

- Numer PESEL

- Numer kontaktowy

- Adres e-mail (konieczność pamiętania hasła – podczas wizyty konieczne będzie zalogowanie się na swoją skrzynkę e-mail)

 1. b) Dochody wnioskodawcy:

- Wartość rocznego dochodu, w tym niepodlegającego opodatkowaniu

- Rodzaj PIT na podstawie którego został wykazany dochód.

-W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – liczba ha przeliczeniowych.

 1. c) Dane małżonka wnioskodawcy – nr PESEL (również w przypadku gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową)

2) Dane budynku:

- Dokładny adres

- Numer księgi wieczystej

- Numer działki

- Rok wystąpienia o zgodę na budowę / data zgłoszenia budowy

- Powierzchnia całkowita budynku / lokalu mieszkalnego

- Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej

- Liczba miesięcy w roku wykorzystania części budynku na cele prowadzonej działalności gospodarczej

3) Nr rachunku bankowego wnioskodawcy

4) W przypadku osób uprawnionych do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania – odpowiednie zaświadczenie uzyskane w Urzędzie Miejskim w Zatorze.

5) W przypadku inwestycji już rozpoczętych – data poniesienia pierwszego kosztu (tj. data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

6) Dane dotyczące przedsięwzięcia:

 1. a) Jeżeli wymianie podlega źródło ciepła:

- rodzaj nowego ogrzewania,

- informacja czy konieczne jest wykonanie przyłącza np. do sieci gazowej,

- informacja czy niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej,

- w przypadku kotła na pellet – informacja o emisyjności planowanego do zakupu urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3),

- informacja czy modernizacji podlega instalacja centralnego ogrzewania (w tym kolektory słoneczne) i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej,

 1. b) Informacja czy planowane jest zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 2. c) Informacja czy planowany jest zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej
 3. d) Jeżeli planowane jest ocieplenie ścian/dachu/stropu – wielkość ocieplanej powierzchni
 4. e) Jeżeli planowana jest wymiana okien/drzwi – powierzchnia tych elementów
 5. f) Informacja czy planowane jest wykonanie:

- audytu energetycznego,

- dokumentacji projektowej (np. dotyczącej przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej)

7) Oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia (oświadczenie generuje się przy wypełnianiu wniosku)

8) W przypadku ustawowej wspólności majątkowej – oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy (oświadczenie generuje się przy wypełnianiu wniosku)

  

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
BROSZURA-_uniwersalna_obowiazuje-od-15.07.2022(1).pdf BROSZURA-_uniwersalna_obowiazuje-od-15.07.2022(1).pdf 22-10-23 18:04 6.39MB BROSZURA-_uniwersalna_obowiazuje-od-15.07.2022(1).pdf pobierz

Wprowadził: Robert Bonar 2022-10-23 17:59
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl