do góry
Kalendarium wydarzeń
poprzedni miesiąc listopad 2021 następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje z witryny, dodaj swój adres e-mail.

Strona główna / Aktualności

Aktualności

Uroczyste obchody 729 rocznicy lokacji Zatora 2021-11-22

 

10 listopada br. w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Zatorze z okazji Święta Miasta - 729 rocznicy lokacji Zatora. W uroczystości wzięli udział Radni Gminy Zator, Mariusz Makuch Burmistrz Zatora, János Molnár Burmistrz Berekfűrdő wraz z delegacją z Węgier, Radni Powiatu Oświęcimskiego, Zasłużeni dla Ziemi Zatorskiej, Kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Zatorze, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zator oraz Prezesi spółek komunalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych, szkół i przedszkoli, mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele mediów.

Uroczystość poprowadził dr inż. Stanisław Orlicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze.

uroczysta sesja Rady Miejskiej w Zatorze

powyżej odnośnik do filmu z XXXIX uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zatorze

Podczas sesji uczczono minutą ciszy mieszkańców naszej Gminy i samorządowców, którzy odeszli w ostatnim roku, a którzy swoją postawą i działaniem przyczynili się do jej rozwoju. W sposób szczególny wspominano śp. Marię Malinkiewicz wieloletnią radną Rady Miejskiej w Zatorze, a także śp. Marcina Niedzielę Starostę Powiatu Oświęcimskiego.  

Po odegraniu Hymnu Polski Burmistrz Zatora Mariusz Makuch wygłosił okolicznościowe przemówienie z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości i  729 rocznicy lokacji  Zatora.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej oraz Honorowy Obywatel Gminy Zator dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się w swojej działalności do rozwoju i promocji Miasta i Gminy Zator.

Uchwałą Nr XXXVI/217/21 Rada Miejska w Zatorze na wniosek Kapituły Odznaczenia uhonorowała Panią  Janinę Zielińską tytułem Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej. Wiceprzewodniczący Rady Szymon Matyja przybliżył sylwetkę Pani Janiny Zielińskiej.

Działalność druhny Janiny Zielińskiej jest powszechnie znana nie tylko całej społeczności strażackiej, ale również większości mieszkańców naszej gminy. Przypomnieć jednak należy jej dotychczasową aktywność społeczną i zaangażowanie w pracy na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Druhna Janina Zielińska w roku 1980 wstąpiła w szeregi OSP Zator stając się członkiem czynnym tej jednostki. Po raz pierwszy w strukturach związkowych pojawia się 14 marca 1987 roku w Komisji młodzieżowej i kobiecej, której zostaje członkiem. Od tej pory praca na rzecz własnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a także pozostałych jednostek Gminy Zator staje się bardzo widoczna. W roku 1992 po śmierci Prezesa Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druha Bolesława Kuci zostaje wybrana na Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zatorze. Druh Bolesław Kucia wskazywał jak ważna jest praca z młodzieżą i zabiegał o to, by w każdej jednostce była Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Druhna Janina Zielińska kontynuowała ten kierunek angażując się jeszcze bardziej w pracę z młodzieżą Gminy Zator m.in. poprzez organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wraz z mężem wychowała trzech synów, którzy do tej pory są czynnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze.

Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zatorze starała się zawsze by każdej jednostce z Gminy Zator było jak najlepiej, aby wśród tylu spraw i programów, które były do zrealizowania nie dochodziło do znaczących różnic  między druhami czy poszczególnymi jednostkami. Zabiegała o to, żeby wśród druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zator zawsze panowała atmosfera konstruktywnej i owocnej współpracy na różnych szczeblach. Wielokrotnie udowadniała, że społeczna funkcja którą pełniła, była pracą na najwyższych obrotach. Oddawała jej całe swoje serce i czas prywatny przez 29 lat. Jako Prezes Oddziału Gminnego dała się też poznać jako świetny organizator, a jednocześnie opracowała wiele przepysznych dań. Równie mocno bowiem jak w straż, zaangażowana była w działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Zatorze.

Rok 1997 naznaczył naszą gminę powodzią, nazwaną później „powodzią tysiąclecia”. Druhna Janina Zielińska od samego początku akcji przeciwpowodziowej wspierała i mobilizowała druhów strażaków naszych jednostek. Ponadto, jako wyśmienita kucharka zapewniała wraz z druhnami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze oraz z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich ciepłe posiłki i napoje, by każdy mógł coś zjeść i nabrać sił w tak trudnej walce z żywiołem. Po raz kolejny pokazała jak świetnym jest organizatorem i inicjatorem wzajemnej pomocy oraz wsparcia podczas wielodniowych akcji ratowniczych. Działania przeciwpowodziowe z jej udziałem nie skończyły się tylko na roku 1997, powtórzyły się jeszcze w 2001 roku oraz w roku 2010.

Jako Prezes Zarządu Oddziału Druhna Janina Zielińska miała także wpływ na część bojową jednostek OSP Gminy Zator. Po powodziach była to głównie pomoc w pozyskiwaniu  nowego sprzętu, gdyż w trakcie działań bojowych wiele z jego elementów uległo zniszczeniu. Jednak nie tylko techniczny sprzęt podręczny druhna Janina załatwiała dla jednostek. Potrafiła niezliczoną ilość ważnych spraw „wychodzić” oraz „załatwić” i to nie tylko lokalnie. Trzeba także podkreślić, że zawsze starała się by współpraca z samorządem Zatora układała się na jak najwyższym poziomie. Wiedziała bowiem jak ważna jest konstruktywna rozmowa i współpraca w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa na terenie całej Gminy Zator. Miała też swój wkład w wyposażenie jednostek w strażackie samochody bojowe. Poczynając właśnie od pierwszego nowego samochodu w Gminie Zator marki Lublin (GLM) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze w 2000 roku. Następnie samochód marki Jelcz (GCBA) w roku 2006 — także dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze — pozyskany z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. W roku 2007 Ochotnicza Straż Pożarna w Podolszu otrzymała nowy samochód marki Gaz Gazelle (GLBM). Rok 2009 samochód marki Star 244 (GBA) pozyskany, odkupiony od druhów z Bukowiny Tatrzańskiej.

Druhna Janina Zielińska posiada odznaczenia „Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R”, „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicz”, „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - brązowy, srebrny i złoty, odznaka „Strażak Wzorowy”. Otrzymała również wiele innych wyróżnień, dyplomów i listów gratulacyjnych.

Druhna Janina Zielińska jest osobą godną zaufania i sumienną w tym co robi. Do dziś, mimo że nie pełni już funkcji Prezesa Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zatorze, cały czas związana jest z ruchem strażackim, jako członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorze. Służy pomocą i radą nowym adeptom ochotniczego pożarnictwa.

W uznaniu zasług w dziedzinie szeroko pojętej działalności strażackiej, rozwoju gminy i promocji lokalnych produktów kulinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy społecznej na rzecz młodzieży Ziemi Zatorskiej, przyznanie Druhnie Janinie Zielińskiej odznaczenia Zasłużony Dla Ziemi Zatorskiej jest zasadne.

 

 

Po wręczeniu statuetki, listu gratulacyjnego oraz wystąpieniu wyróżniona dokonała pamiątkowego wpisu do Księgi Zasłużonych dla Ziemi Zatorskiej.

Kolejnym punktem uroczystej sesji było wręczenie wyróżnienia Honorowego Obywatela Gminy Zator. Uchwałą Nr XXXVIII/230/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 października 2021 r. Radni Gminy Zator wyróżnili tytułem „Honorowy Obywatel Ziemi Zatorskiej” Pana  Jánosa Molnára Burmistrza Berekfürdő.

Burmistrz Zatora przedstawił zasługi i dokonania Pana Jánosa Molnára na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Zator.

Pan János Molnár urodził się w Budapeszcie. Szkołę średnią ukończył w Liceum Kolegium Reformackiego w Debreczynie. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice im.  Ybl Miklós w Debreczynie jako inżynier mechaniki budowlanej. Wraz z małżonką dr Csoma Judit mieszka i pracuje w Berekfürdő. Oboje są wybitnie zaangażowani w życie wspólnoty Berekfűrdő. Mają troje dzieci.

Od 1991 r. János Molnár był Dyrektorem Reformatorskiego Domu Zgody (Megbékélés Háza) w Berekfürdő. W latach 1992 – 1998  był Radnym Samorządu Berekfürdő. Od 1998 roku pełnił funkcję Wiceburmistrza Berekfürdő, a od 2014 roku Burmistrza Berekfürdő.

W latach 2009 – 2021 był Kuratorem Kościoła Reformackiego Okręgu Tiszántúli, a od 2020 roku – świeckim Prezesem Synodu Węgierskiego Kościoła Reformackiego.

János Molnár razem ze śp. Dr. Hajdu  Lajosem  współinicjował zawarcie w 2001 roku partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Zator a węgierską miejscowością Berekfűrdő. Swoją społeczną działalnością umożliwił nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów mieszkańców Zatora z Polonią Węgierską i samymi Węgrami. W okresie katastrofalnej powodzi w 2001r. organizował pomoc Węgrów dla gminy i naszych mieszkańców,  rodzin poszkodowanych żywiołem w tym m.in. poprzez organizację pobytów kolonijnych i wypoczynkowych dla dzieci, zbiórki pieniężne i pomoc rzeczową.

Poprzez dwadzieścia lat współpracy Zatora i Berekfűrdő od dnia podpisania Umowy Partnerskiej - 27.10.2001r. w Berekfűrdő jako Wiceburmistrz a od 2014 roku jako Burmistrz z dużym zaangażowaniem uczestniczył w spotkaniach i wymianie międzynarodowej. Był aktywnym uczestnikiem spotkań, konferencji, imprez kulturalnych w Berekfürdő i w Zatorze. Udzielał pomocy i sympatii wszystkim odwiedzającym Berekfürdő turystom z Polski. Jest Inicjatorem nauczania języka polskiego w Berekfürdő.

Swoją działalnością zachęcał przedsiębiorców oraz organizacje społeczne i gospodarcze do aktywnej wzajemnej współpracy oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Pan János Molnár wielokrotnie społecznie i aktywnie wspierał gminne instytucje i organizacje podczas realizacji ich statutowych celów przyczyniając się do ich promocji oraz rozwoju. Współorganizował wystawy kulturalne w tym m.in.

  • Rokrocznie współuczestniczy i współorganizuje Dzień Polski na Węgrzech oraz Dzień Węgierski w Polsce,
  • Wystawę Zatora Stolicy Doliny Karpia w Berekfürdő,
  • Międzynarodowy Chopin Most podczas Obchodów Roku Chopinowskiego,
  • Wernisaż i wystawę rzeźby największego współczesnego artysty węgierskiego Győrfy Lajosa.

János Molnár całą swoją społecznie prowadzoną działalnością przyczynił się do rozwoju i promocji Gminy Zator i jej mieszkańców na forum międzynarodowym .

Jako pierwszego partnera zagranicznego,  Berekfűrdő wybrało Gminę Zator, podkreślając ważne znaczenie zakorzenionej od tysiąca lat tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej. Nasze miejscowości cyklicznie spotykają się, by wzbogacać się wzajemnie, przekazywać sympatię, więzy obu narodów także młodszym pokoleniom. JÁNOS MOLNÁR jest osobą mocno wspierającą Gminę Zator oraz jej mieszkańców w działaniach związanych ze współpracą międzynarodową na wielu płaszczyznach. Dzięki jego działaniom mieszkańcy oraz odwiedzający Zator turyści mają możliwość poznania historii, tradycji i kultury węgierskiej.

Po wysłuchaniu  Hymnu Węgier, Honorowy Obywatel Gminy Zator otrzymał odznakę, medal oraz legitymację. Po zabraniu głosu wyróżniony dokonał pamiątkowego wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Zator.

W drugiej części uroczystości odbył się wykład pt.: „Człowiek, który zbudował pomnik trwalszy niż ze spiżu – czyli rzecz  o Władysławie Wichmanie Seniorze” – rodowitym Zatorzaninie, lokalnym bohaterze i patriocie. Historię Jego nietuzinkowej postaci przedstawił Dr Konrad Meus z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Uroczystość zaszczycił swoją osobą wnuk Władysława Wichmana Tomasz Wichman wraz z małżonką. Na okoliczność obchodów kolejnej rocznicy lokacji Zatora oraz Święta Niepodległości Gmina Zator wydała I tom publikacji naukowej autorstwa Władysława Wichmana „Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie w 1913-1914” w ramach nowej serii wydawniczej „Książnica Zatorska”. Podczas uroczystości publikacja była nieodpłatnie dystrybuowana. Słowo wstępu do dzienników Władysława Wichmana napisali dr Konrad Meus, Tomasz Wichman i Mariusz Makuch.

Wprowadził: Robert Bonar 2021-11-22 18:42
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl