do góry

Zamówienia publiczne

Znaleziono 554 wiadomości.

 • « Pierwsza
 • < Poprzednia
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56

DI.3410/18/2010 Pytania nr_3 - dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami. 2010-12-20

W związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr DI.3410/18/2010 pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej –Gmina Zator”, po dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące wyjaśnienia...

DI.3410/18/2010 Pytania nr_2 - dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami. 2010-12-20

W związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr DI.3410/18/2010 pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej –Gmina Zator”, po dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące wyjaśnienia

DI-3411/3/2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym 2010-12-16

Burmistrz Zatora, informuje, że w dniu 13.12.2010 r. dokonano wyboru wykonawcy na : Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów wymienionych w SIWZ, na terenie gminy Zator, zgodnie z ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

DI.3410/18/2010 Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz wyjaśnieniami. 2010-12-14

W związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr DI.3410/18/2010 pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej –Gmina Zator”, po dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące wyjaśnienia

DI.3410/18/2010 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej- Gmina Zator. 2010-12-14

Zator: Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej- Gmina Zator

DI-3411/3/2010 Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów wymienionych w niniejszej SIWZ, na terenie gminy Zator. 2010-12-13

Gmina Zator: Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów wymienionych w niniejszej SIWZ, na terenie gminy Zator.

DI .3411/2/2010Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej- Gmina Zator. 2010-12-06

Zator: Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej- Gmina Zator

DI-3410/20/2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym 2010-11-18

Burmistrz Zatora, informuje, że w dniu 8.10.2010 r. dokonano wyboru wykonawcy na: Odbudowę drogi W Stronę Wilczka w Smolicach, gmina Zator, o długości 365 mb, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 • « Pierwsza
 • < Poprzednia
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl