do góry
Strona główna / Gospodarka / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / MPZP - archiwum / UCHWAŁA NR V/27/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator,

UCHWAŁA NR V/27/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator,

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zator wraz z komentarzem
 
l.p.
data uchwalenia
Nazwa planów zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu (uchwały) 
nr i data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
10  31.01.2019

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap B
Zobacz rysunek

UCHWAŁA NR V/27/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap B DZ. URZ. WOJ. 2019.1488

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl