do góry
Strona główna / Gospodarka / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / MPZP - archiwum / Dokumenty związane z procedurą zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

Dokumenty związane z procedurą zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

 
 
l.p.
Nazwa planu / studium
Uchwała Rady Miejskiej
zawiadomienia , ogłoszenia, obwieszczenia związane z realizacją uchwały, dane przestrzenne
3. Przystąpienie do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator UCHWAŁA NR LIII/346/22 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

 Dane przestrzenne - do Uchwały o przystąpieniulink zewnętrzny

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

 

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl