do góry
Strona główna / Gospodarka / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / MPZP - archiwum / Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora

 
 
l.p.
Nazwa planu / studium
Uchwała Rady Miejskiej
zawiadomienia , ogłoszenia, obwieszczenia związane z realizacją uchwały, dane przestrzenne
1.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora

 

UCHWAŁA NR XXXV/212/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatorawraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

Zarządzenie Nr 1344.2023 Burmistrza Zatora z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Dane przestrzenne - GML - Uchwała o przystąpieniu

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

Zarządzenie Nr 1492.2024 Burmistrza Zatora z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych podczas ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl