do góry
Strona główna / Gospodarka / Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

ZARZĄDZENIE NR 485.2020 BURMISTRZA ZATORA z dnia 08 czerwca 2020 r. 2020-06-08

ZARZĄDZENIE NR 485.2020
BURMISTRZA ZATORA
z dnia 08 czerwca 2020 r. 

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego.

Na podstawie art. 16 ust. 4 i art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. ( Dz. U z 2019, poz. 1728) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

§ 2

Wyznaczam Panią Małgorzatę Konior na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego w Gminie Zator.

§ 3

Określa się skład Gminnego Biura Spisowego:

 1. Małgorzata Konior - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
 2. Jarosław Momot – członek
 3. Edyta Jargus – członek
 4. Maciej Maj – członek
 5. Michał Kozak – członek

 § 4

 1. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego koordynuje pracę Gminnego Biura Spisowego.
 2. Zadania Gminnego Biura Spisowego  obejmują m.in.:
  1. organizację i przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych,
  2. współpracę z Wojewódzkim Biurem Spisowym
  3. zapewnienie w siedzibie gminy stanowiska komputerowego do przekazywania danych w ramach samospisu internetowego,
  4. monitorowanie czynności w ramach prac spisowych,
  5. przeprowadzenie działań popularyzujących spis rolny oraz monitorowanie tych działań.
  6. Gminne Biura Spisowe pracuje w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Zatorze.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                             Gminny Komisarz Spisowy

Wprowadził: Karol Matyjasik 2020-06-15 13:01
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl