do góry
Strona główna / Gmina / Opieka zdrowotna / Profilaktyka / Zapraszamy na bezpłatne badania

Zapraszamy na bezpłatne badania

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze informuje, że na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie realizuje Program profilaktyki chorób układu krążenia. Głównym celem Programu jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia wśród pacjentów zdeklarowanych do opieki w Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zatorze.

W szczególności adresatami Programu są osoby obciążone czynnikami ryzyka będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także w innych placówkach medycznych).

Badania można wykonać u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez skierowania, który zbada m.in. poziom cholesterolu i glukozy (cukru) we krwi oraz oceni ryzyko zachorowań na choroby układu krążenia.

Do najistotniejszych czynników ryzyka, według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), należą: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość ciśnienia powyżej 140/90mmHg), zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, trójglicerydów, i niskie stężenie HDL-cholesterolu), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowgo, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne.

Świadczenia w ramach Programu udzielane są w godzinach działalności przychodni tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dniu ustawowo wolnych od pracy.

Osoby z nieprawidłowymi wynikami badań skierowane zostaną do dalszej diagnostyki lub leczenia do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń

Szczegółowych informacji udziela rejestracja Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze
tel. (33) 84 12 150.

Dyrektor Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Zatorze
lek. med.Adam Merta

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl