do góry

prof. Grażyna Korpal

10 listopada 2012 roku podczas uroczystych obchodów 720 rocznicy lokacji Zatora odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Zatorze podczas której nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zator dla Profesor Grażyny Korpal z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Uroczystość otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Orlicki który przywitał gości oraz przedstawił program uroczystej sesji. Sylwetkę Profesor Grażyny Korpal zaprezentowała Sekretarz Zatora Bogusława Smreczyńska.

Encyklopedycznie: dziedzina: sztuki plastyczne; specjalności: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo; miejsce pracy: Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 31-157 Kraków, Plac J. Matejki 13 - profesor, dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki; studia - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzno-Historyczny Archeologia Śródziemnomorska 1967; Akademia Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa, Studium Konserwacji 1971; dr - przew. kwal. I st. na Akademii Sztuk Pięknych 2000; prof. (tyt.) - 2003; publ.: 25; książki: 1; inna forma publikacji: 25 indywidualne wystawy malarskie, 70 wystaw zbiorowych; wypromowanych dr: 2; stanowiska: rzeczoznawca w zakresie konserwacji malarstwa z ramienia Ministerstwa Kultury od 1983 i rzeczoznawca ZPAP; kierownik Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Tablicowych i od 2012 kierownik Katedry Konserwacji Malowideł Sztalugowych od 2002; członek Senatu Akademii Sztuk Pięknych; członek Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki od 2002; prodziekan , a od 2005-2012; dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, profesor zwyczajny ASP im Jana Matejki, 2005-2008 członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, od 2011 członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; od 2011 r. członek Zespołu Specjalistycznego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce i twórczości artystycznej (ZS-1) wyróżnienia: nagrody za prace malarskie - Włochy, Toskania (3-krotnie); Wyróżnienie za prace malarskie w Krakowie, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Oznaka Związku Plastyków Polskich; organizacje: Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) - od 1971, przewodnicząca Okręgowej Sekcji Konserwatorskiej Dzieł Sztuki 1980do rozwiązania Związku w1983, od 1991 do1995 roku członek Komisja Rewizyjna Rady Głównej ZPAP , od 2006 r . członek Rady Artystycznej ZPAP od 2006, członek Sądu Koleżeńskiego ZPAP; członek prezydium Komitetu Nauk o Sztuce PAN -2009 ; członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa 2009,członek Collegio Docenti Il primo Ciclo del Corso di Formazione alla Ricerc- Dottorato Europeo „Conservazione del Contemporaneo” dell Accademia di Brera, honorowy konsultant FITMA- Federation of International Tsai-Mo Artists- Taiwan; inne: uczestnictwo od 2008 roku w pracach Rady Programowej Ośrodka d.s. Polskiego Dziedzictwa, członek Kulturowego poza Granicami Kraju Stowarzyszenia, Wspolnota Polska, członek Zespołu Ekspertów konserwacji dawnego KL Auschwitz I z ramienia Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, członek Zespołu Ekspertów do zbadania stanu zachowania ołtarza Wita Stwosza.

Pani prof. Grażyna Korpal jest profesorem i wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Kilka kadencji pełniła funkcję Prodziekana a później Dziekana Wydziału Restauracji i Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jest Osobą zasłużoną Jest osobą niezwykle mocno wspierającą Gminę Zator w działaniach związanych z ochroną przed zapomnieniem i zniszczeniem najcenniejszych zabytków zatorskiej ziemi. Dzięki jej intensywnym działaniom możliwe stało się nawiązanie stałej współpracy Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. W dniu 6 maja 2004 roku zawarto oficjalne porozumienia pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie a Gminą Zator na podstawie, którego podjęto niezliczoną ilość przedsięwzięć konserwatorskich i artystycznych promujących naszą rodzimą kulturę i historię.

Jako wieloletni Dziekan Wydziału Restauracji i Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Pani Grażyna Korpal osobiście wspierała i inicjowała większość przedsięwzięć i prac konserwatorskich na terenie Gminy Zator w efekcie których udało się uratować i odnowić bezcenne dzieła sztuki sakralnej, w tym: obraz „MATKA BOSKA DZIECIĄTKIEM” (typu piekarskiego), obraz „ŚWIETY SEWER Z RAWENNY”, rzeźba drewniana polichromowana „Chrystus Zmartwychwstały”, feretron procesyjny z baldachimem, malowidła ścienne w kościele parafialnym w Zatorze, figura wotywna - czterokondygnacyjny krzyż z piaskowca, usytuowana w Rudzach, figura kamiennej i polichromowana Św. Jana Nepomucena w Palczowicach, figura kamienna i polichromowana Św. Jana Nepomucena z II poł XVIIIw. w Podolszu renowacja pałacowej zabytkowej bramy ceglanej (datowanej na koniec XIXw., zamkniętej łukiem z kutą kratą) od strony zachodniej oficyny Zamku Książęcego w Zatorze.

Pani Grażyna Korpal jest również jednym z pomysłodawców i realizatorów corocznie organizowanych praktyk studenckich oraz plenerów malarskich i rzeźbiarskich studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jako Dziekan Wydziału Restauracji i Konserwacji Dzieł Sztuki najściślej ze wszystkich wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie współpracowała z gminą Zator, również poprzez organizację wykładów i zajęć i warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych.

Po prezentacji odbyło się głosowanie, podpisanie Aktu Nadania Honorowego Obywatela Gminy Zator oraz wpis do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Zator.

Serdecznie gratulujemy.

UCHWAŁA NR XXXIII/243/12 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE Z DNIA 10 LISTOPADA 2012R. w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Zator”

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Honorowy Obywatel Grażyna Korpal [ 2 ]
Grazyna_Korpal_wniosek_honorowy_obywatel_zatora.pdf Grazyna_Korpal_wniosek_honorowy_obywatel_zatora.pdf 14-12-15 12:10 1.4MB Grazyna_Korpal_wniosek_honorowy_obywatel_zatora.pdf pobierz
Uchwała Rady Miejskiej - Grażyna Korpal.jpg Uchwała Rady Miejskiej - Grażyna Korpal.jpg 14-12-15 12:08 143.72KB Uchwała Rady Miejskiej - Grażyna Korpal.jpg pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl