do góry

prof. Ireneusz Płuska

"Honorowy Obywatel Gminy Zator": IRENEUSZ PŁUSKA

Pan prof. Ireneusz Płuska jest profesorem i wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kilka kadencji pełnił funkcję Prodziekana a później Dziekana Wydziału Restauracji i Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jest Osobą zasłużoną. Jest osobą niezwykle mocno wspierającą Gminę Zator w działaniach związanych z ochroną przed zapomnieniem i zniszczeniem najcenniejszych zabytków zatorskiej ziemi. Dzięki jego intensywnym działaniom możliwe stało się nawiązanie stałej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. W dniu 6 maja 2004 roku zawarto oficjalne porozumienia pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie a Gminą Zator, na podstawie którego podjęto niezliczoną ilość przedsięwzięć konserwatorskich i artystycznych promujących naszą rodzimą kulturę i historię. Jako Kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby osobiście wspierał i inicjował większość przedsięwzięć i prac konserwatorskich na terenie Gminy Zator w efekcie których udało się odnowić wiele cennych zabytków w tym m.in.: rzeźba drewniana polichromowana „Chrystus Zmartwychwstały”, feretron procesyjny z baldachimem, figura wotywna -czterokondygnacyjny krzyż z piaskowca, usytuowana w Rudzach, figura kamienna i polichromowana Św. Jana Nepomucena w Palczowicach, figura kamienna i polichromowana Św. Jana Nepomucena z II poł XVIIIw. w Podolszu, renowacja dwóch pałacowych zabytkowych bram ceglanych (datowanych na koniec XIXw., zamkniętych łukiem z kutą kratą) od strony zachodniej oficyny Zamku Książęcego w Zatorze, renowacja muru obronnego Zamku Książęcego w Zatorze, renowacja Kruchty i Zakrystii przy Kościele parafialnym p.w. śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, renowacja wątków ceglanych w piwnicach dawnego Sądu Grodzkiego w Zatorze (Rynek 2) , renowacja Ratusza Miejskiego w Zatorze.

Pan Profesor Ireneusz Płuska jest pomysłodawcą i organizatorem letnich praktyk studenckich studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpraca z Gminą Zator odbywała się również poprzez organizację wykładów, zajęć i warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl