do góry
Strona główna / Gmina / Opieka zdrowotna / Profilaktyka / Podsumowanie Gminnych Programów Promocji Zdrowia

Podsumowanie Gminnych Programów Promocji Zdrowia

Dzięki środkom z dotacji zewnętrznych i budżetu gminy oraz udanej współpracy przy organizacji promocyjnych i zdrowotnych badań profilaktycznych udało się w okresie wiosenno-letnim skłonić prawie 1500 (tysiąc pięciuset) mieszkańców Gminy Zator do bezpłatnej diagnozy stanu swojego zdrowia.
Urząd Miejski w Zatorze pozyskał środki finansowe (m.in. z Polskiego Projektu 400 Miast) i zaprosił do wspólnej akcji prozdrowotnej instytucje i organizacje społeczne działające na terenie Gminy Zator.

Aktywność Sołtysów (Rad Sołeckich), Zarządów Osiedli, Ośrodka Kultury w Zatorze oraz pomoc Proboszczów Parafii w Zatorze, Palczowicach, Graboszycach i Piotrowicach zaowocowały niemalże masowym udziałem w badaniach z zakresu poziomu ciśnienia, cukru i cholesterolu, badaniach mammograficznych oraz audiometrycznych badaniach słuchu.

Badania wykonywane przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze oraz inne zakłady medyczne prowadzone na terenie miasta i sołectw miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na pozytywne zachowania zdrowotne i zachęcenie do aktywności w poznawaniu stanu swojego zdrowia. Aby to uczynić wszystkie badania (za wyjątkiem cholesterolu) odbywały się „w terenie” tzn. zlokalizowane zostały jak najbliżej miejsc zamieszkania, a także w szkołach i podczas lokalnych imprez kulturalnych.

Ogromnie cieszy fakt tak dużego zainteresowania badaniami wśród mieszkańców naszej gminy. Statystycznie rzecz ujmując przebadało się 17% ogółu mieszkańców gminy. Świadczy to jednoznacznie o potrzebie tego typu badań i konieczności ich powtarzania.

Wszystkie przebadane osoby otrzymały wraz z wynikami pomiaru ciśnienia i zawartości cukru we krwi zaproszenia do bezpłatnych badań poziomu cholesterolu. Do tej pory z zaproszenia skorzystało niestety tylko 168 osób. Nadal istnieje możliwość bezpłatnego przeprowadzenia tego badania. Pomiary poziomu cholesterolu wykonywane będą do końca bieżącego roku od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 900 w laboratorium Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze, ul. Leszka Palimąki 2.

ROZ

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl