do góry

János Molnár

Pan János Molnár urodził się w Budapeszcie. Szkołę średnią ukończył w Liceum Kolegium Reformackiego w Debreczynie. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice im.  Ybl Miklós w Debreczynie jako inżynier mechaniki budowlanej. Wraz z małżonką dr Csoma Judit mieszka i pracuje w Berekfürdő. Oboje są wybitnie zaangażowani w życie wspólnoty Berekfűrdő. Mają troje dzieci.

Od 1991 r. János Molnár był Dyrektorem Reformatorskiego Domu Zgody (Megbékélés Háza) w Berekfürdő. W latach 1992 – 1998  był Radnym Samorządu Berekfürdő. Od 1998 roku pełnił funkcję Wiceburmistrza Berekfürdő, a od 2014 roku Burmistrza Berekfürdő.

  

  

  

W latach 2009 – 2021 był Kuratorem Kościoła Reformackiego Okręgu Tiszántúli, a od 2020 roku – świeckim Prezesem Synodu Węgierskiego Kościoła Reformackiego.

János Molnár razem ze śp. Dr. Hajdu  Lajosem  współinicjował zawarcie w 2001 roku partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Zator a węgierską miejscowością Berekfűrdő. Swoją społeczną działalnością umożliwił nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów mieszkańców Zatora z Polonią Węgierską i samymi Węgrami. W okresie katastrofalnej powodzi w 2001r. organizował pomoc Węgrów dla gminy i naszych mieszkańców,  rodzin poszkodowanych żywiołem w tym m.in. poprzez organizację pobytów kolonijnych i wypoczynkowych dla dzieci, zbiórki pieniężne i pomoc rzeczową.

Poprzez dwadzieścia lat współpracy Zatora i Berekfűrdő od dnia podpisania Umowy Partnerskiej - 27.10.2001r. w Berekfűrdő jako Wiceburmistrz a od 2014 roku jako Burmistrz z dużym zaangażowaniem uczestniczył w spotkaniach i wymianie międzynarodowej. Był aktywnym uczestnikiem spotkań, konferencji, imprez kulturalnych w Berekfürdő i w Zatorze. Udzielał pomocy i sympatii wszystkim odwiedzającym Berekfürdő turystom z Polski. Jest Inicjatorem nauczania języka polskiego w Berekfürdő.

Swoją działalnością zachęcał przedsiębiorców oraz organizacje społeczne i gospodarcze do aktywnej wzajemnej współpracy oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Pan János Molnár wielokrotnie społecznie i aktywnie wspierał gminne instytucje i organizacje podczas realizacji ich statutowych celów przyczyniając się do ich promocji oraz rozwoju. Współorganizował wystawy kulturalne w tym m.in.

  • Rokrocznie współuczestniczy i współorganizuje Dzień Polski na Węgrzech oraz Dzień Węgierski w Polsce,
  • Wystawę Zatora Stolicy Doliny Karpia w Berekfürdő,
  • Międzynarodowy Chopin Most podczas Obchodów Roku Chopinowskiego,
  • Wernisaż i wystawę rzeźby największego współczesnego artysty węgierskiego Győrfy Lajosa.

János Molnár całą swoją społecznie prowadzoną działalnością przyczynił się do rozwoju i promocji Gminy Zator i jej mieszkańców na forum międzynarodowym .

Jako pierwszego partnera zagranicznego,  Berekfűrdő wybrało Gminę Zator, podkreślając ważne znaczenie zakorzenionej od tysiąca lat tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej. Nasze miejscowości cyklicznie spotykają się, by wzbogacać się wzajemnie, przekazywać sympatię, więzy obu narodów także młodszym pokoleniom. JÁNOS MOLNÁR jest osobą mocno wspierającą Gminę Zator oraz jej mieszkańców w działaniach związanych ze współpracą międzynarodową na wielu płaszczyznach. Dzięki jego działaniom mieszkańcy oraz odwiedzający Zator turyści mają możliwość poznania historii, tradycji i kultury węgierskiej.

 

Akt prawny: Uchwala-XXXVIII_230_21 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl