do góry

e-Zator

e-Zator - Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator 

Gmina Zator otrzymała kolejne środki z Unii Europejskiej. Tym razem Urząd Miejski w Zatorze pozyskał środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na projekt pod nazwą „eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator”...

Gmina Zator otrzymała kolejne środki z Unii Europejskiej. Tym razem Urząd Miejski w Zatorze pozyskał środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na projekt pod nazwą „eZator – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator”. Wniosek dofinansowany będzie w ramach działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wartość dofinansowania projektu wynosi 706 396,81zł.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Zatorze innowacyjnego systemu informatycznego (zintegrowanego systemu informatycznego), który zapewni możliwość oferowania wszechstronnych e-usług informacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek gminnych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług administracji publicznej. Gmina podjęła decyzję o realizacji przedsięwzięcia, z zamiarem zapewnienia dostępności do e-Urzędu, co oznacza dostarczenie przez Urząd usługi, polegającej na obsłudze interesanta w sposób on-line i przy pomocy technologii informatycznych, tak aby złożenie, załatwienie i monitoring spraw mogły być przeprowadzone zdalnie, bezpiecznie i terminowo.

Wdrożony system wyeliminuje konieczność wyczekiwania w kolejkach i skróci czas obsługi interesanta. Po zrealizowaniu projektu udostępnione zostaną mieszkańcom Gminy innowacyjne narzędzia informatyczne z poziomu przeglądarki www, w których będzie można uzyskać różnorodne informacje a także szybciej skorzystać z zasobów informacyjnych, baz danych, rejestrów.

Urząd Miejski w Zatorze wprowadzi usługi publiczne drogą elektroniczną, a także udostępnienie użytkownikom spoza urzędu licznych, obszernych informacji, baz danych, ewidencji i innych zasobów informacyjnych urzędu, dostępnych dotychczas w ograniczonym zakresie, w tradycyjnej papierowej formie.


Strona główna portalu eZator

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl