do góry

PhDr. František Tam

PhDr. František Tam

Urodził się 4 lipca 1956 roku w Wielkim Bielu na Słowacji. František Tám jest żonaty i ma dwoje dzieci. Ukończył Liceum Techniczne - Podunajské Biskupice, Wyższą Szkołę Zdrowia i Pracy Socjalnej w Bratysławie oraz Zemianske Sady - studia podyplomowe w Prievidzy. Ukończył także drugi stopień studiów uniwersyteckich zwieńczonych uzyskaniem stopnia naukowego - doktor filozofii, a także dyplomem MBA.

Drugą kadencję pracuje w samorządzie regionu trenczyńskiego (odpowiednik sejmiku województwa), gdzie obecnie jest członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego i Turystyki. W 2018 r. po raz czwarty wygrał wybory i ponownie objął urząd Burmistrza Bojnic, który pełni od 13 lat.

Dzięki zaangażowanej postawie i działaniom Františka Tama zapoczątkowana została i kwitnie współpraca Zatora z Bojnicami na Słowacji. Od 12 lat nasze miejscowości spotykają się corocznie, aby poznawać się,             ubogacać, przedstawiać swoje osiągnięcia i tradycje młodszym pokoleniom. Dzięki Jego aktywności mieszkańcy oraz odwiedzjący Zator turyści mają możliwość wzajemnego poznawania historii, tradycji, kultury i kuchni słowackiej. Wielokrotnie Bojnickie zespoły artystyczne, soliści prezentowali się podczas Święta Karpia, Zatorskich Żniw Karpiowych i innych organizowanych imprez kulturalnych.

Efektem tej współpracy, są również cykliczne wymiany młodzieży szkolnej z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Podolszu i Szkoły Podstawowej w Bojnicach. Jej inicjatorami i realizatorami są dyrektorzy szkół Eva Rybarowa i Piotr Januszyk. W czerwcu 2013 roku w Bojnicach odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego zawiązała się trwała współpraca oparta na sympatiach. W działanie to zaangażowani są rodzice uczniów którzy goszczą w swoich domach młodzież z Bojnic. Uczniowie nie tylko wspólnie uczęszczają na zajęcia szkolne, ale również spędzają wolny czas na wyjazdach, wycieczkach, grach itp. Dzięki takim działaniom zrodziły się trwałe sympatie, przyjaźnie a także partnerstwo i współpraca w ramach kolejnych projektów. Pierwsza wymiana młodzieży odbyła się w dniach od 17 do 21 marca 2014 roku gdzie 10 uczniów z Bojnic odwiedziło Gminę Zator. Kolejną wymianę zorganizowano w dniach od 25 do 29 maja 2015r. Na wymianę przyjechało wówczas 12 uczniów z Bojnic. W dniach od 2 do 6 maja 2016 roku 13 uczniów z Podolsza pojechało do Bojnic, a od 16 do 21 września 2016 roku 13 uczniów z Bojnic gościło w Podolszu. W 2017 roku w dniach od 2 do 6 października 16 uczniów z Podolsza wyjechało na wymianę do Bojnic. Ponadto nie tylko młodzież ale również nauczyciele i pracownicy szkoły z Podolsza wzięli udział w wizycie studyjnej w ramach funduszu socjalnego w dniach od 3 do 5 października 2018 r. w Bojnicach. W tym roku w dniach 27 do 31 maja 2019 roku na zatorszczyźnie gościło 13 uczniów z partnerskich Bojnic. W następnym roku planowane są już kolejne wymiany młodzieży.

František Tam zainspirował Gminę Zator do podejmowania działań zmierzających do zacieśnienia naszego partnerstwa poprzez realizację wspólnych partnerskich projektów z programu Europa dla Obywateli Townm Twinning Citizens Meatings. Umożliwiło to wielokrotnie pozyskanie wsparcia finansowego na organizację spotkań miast partnerskich. W 2008 roku František Tam otrzymał Złotą Gwiazdę od Komisji Europejskiej za realizację partnerskiego projektu wymiany międzynarodowej naszych miejscowości. To najwyższe odznaczenie przyznawane raz w roku dla najlepiej zorganizowanego partnerskiego projektu. W 2012 roku w Zatorze odbyło się spotkanie upamiętniające 5 lecie naszej współpracy . W 2013 roku Radni Rady Miejskiej w Zatorze Uchwałą Nr XL/308/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 kwietnia 2013 r. oficjalnie wyrazili zgodę na zawarcie partnerstwa ze słowackim miastem Bojnice.

František Tam jest osobą szczególnie zaangażowaną w utrzymywanie znakomitych kontaktów naszych miejscowości i ich mieszkańców. Od czasu kiedy przyjął pierwszą delegację Gminy Zator wywieszając na Urzędzie Miasta w Bojnicach obok słowackiej polską flagę, nieustannie dba o dobre relacje i wykazuje wiele inicjatyw w kierunku zacieśnienia naszych relacji.

Dzięki realizacji dobrych praktyk i rozwiązań zarówno w Polsce, jak i doświadczeń z partnerskich spotkań w Bojnicach nasze gminy osiągają wymierne korzyści. Partnerstwo Bojnic i Zatora jest wysoko oceniane przez naszych mieszkańców. Burmistrz Bojnic na każdym kroku również podczas wielu spotkań międzynarodowych podkreśla doskonałą partnerską współpracę z Gminą Zator.

Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Zator”

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl