do góry

prof. dr hab. Łukasz Konieczko

prof. dr hab. ŁUKASZ KONIECZKO

         Artysta malarz, urodzony w 1964 roku w Krakowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W latach 1984-1990 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, w pracowniach prof. Juliusza Joniaka i doc. Zbigniewa Grzybowskiego (od 1986 r.). W 1988 roku ukończył staż stypendialny w pracowni prof. Wernera Knauppa w Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze. Dyplom z wyróżnieniem w 1990 roku w pracowni doc. Zbigniewa Grzybowskiego. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Od 1990 pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od 2005 zatrudniony na stanowisku profesora ASP, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, gdzie od 2012 prowadzi Pracownię Malarstwa. Od 2011 kierownik Katedry Sztuk Pięknych. W kadencji 2005-2008 prodziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, a w latach 2008-2012 prorektor do spraw studenckich tejże. W 2016 roku otrzymał tytuł profesora w dziedzinie sztuki. W latach 2004-2011 równolegle prowadził Pracownię Malarstwa dla studentów I roku studiów na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego,a w 2012 przez jeden semestr prowadził autorską pracownię rysunku dla studentów roku dyplomowego.

Autor osiemnastu wystaw indywidualnych, udział w ponad dziewięćdziesięciu wystawach w kraju  i za granicą (Litwa: 1991; Francja: 1992; Niemcy: 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2001, 2002, 2016; Holandia: 1992; USA: 1992, 1993, 1994; Szwajcaria: 1994; Szwecja: 1995; Belgia: 1995; Dania: 1998; Ekwador: 2005; Chorwacja: 2008; Hiszpania: 2010, 2011, Chiny 2016; Bułgaria 2018). 

Założyciel Galerii „4 Ściany” na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, którą prowadzi od 2007 roku (do 2016 roku zorganizował ponad 70 wystaw, głównie promujących środowisko artystyczne Uczelni). Czasami pisuje o artystach i ich dziełach (autor ponad 70 tekstów krytycznych, recenzji i komentarzy).

W latach 2008-2011 opiekun galerii „ASP w PWST” działającej do 2011 roku w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, również inicjator powstania „Galerii promocyjnej” na ASP w Krakowie (w gmachu głównym), którą prowadził w roku akademickim 2011-2012 (w ramach obowiązków prorektorskich). Współtwórca reformy kwartalnika „Wiadomości ASP (w 2010 roku), do dnia obecnego członek zespołu redakcyjnego. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

Współpraca z Gminą Zator

Prof. Łukasz Konieczko jest inicjatorem i organizatorem plenerów malarsko-rzeźbiarskich dla studentów IV roku studiów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Plenery zakończone wystawą (najpierw w Ośrodku Kultury w Zatorze, a od 2010 w Galerii „Szklanej” w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze) oraz publikacją. Projekt trwa od 2006 roku, odbyło się 13 plenerów, 12 wystaw i wydano 12 poplenerowych publikacji. W ramach plenerów odbywały się także warsztaty artystyczne i wykłady dla młodzieży z Gminy Zator.
Był współorganizatorem i jednym z autorów prac wystawy „V Katedra – malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika; wystawa artystów - pedagogów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie” - otwarcie Galerii „Szklanej” ROK Zator 2010. Zaprezentował swoją twórczość podczas indywidualnej wystawy malarstwa „Rekapitulacja”, Galeria „Szklana”ROK Zator 2013.
Był pomysłodawcą, współorganizatorem i jednym z autorów prac wystawy prezentującej dzieła powstałe podczas plenerów rzeźbiarsko-malarskich „Zatorskie plenery”, zorganizowanej z okazji 10-lecia współpracy ASP w Krakowie z gminą Zator, Galeria „Rynek 2”, Galeria „Szklana” ROK Zator. Jest także autorem publikacji „Zatorskie plenery 2006-14”, wydawnictwo ASP, 2015 r.
Był pomysłodawcą i współorganizatorem „Dnia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki” , imprezy promocyjnej połączonej z wystawą „Zatorskie plenery 2006-2014 w szymbarskim Kasztelu”.
Był pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym Międzyuczelnianych Warsztatów Plenerowych ZA-TOR / 2017, z udziałem studentów i wykładowców: Katedry Sztuk Pięknych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pracowni Malarstwa nr 3 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, a także współorganizatorem i jednym z autorów prac poplenerowych wystaw w Zatorze, Radomiu, Krakowie i Rzeszowie.

UCHWAŁA NR LIII/431/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Zator” prof. Łukaszowi Konieczko

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl