do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich / DA/13 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego*

DA/13 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego*

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
DA/13
Wymagane dokumenty:
Faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego
Formularze do pobrania:
W plikach do pobrania poniżej
Opłaty:
Brak
Miejsce załatwienia sprawy:
Dział Administracji i Spraw Obywatelskich
32 – 640 Zator, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter, BOK tel. 84-12-215 wew. 40
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559)
Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja
Tryb odwoławczy:
Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które należy wnieść w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Zatora
Uwagi:
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu i przyznaje się go za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wniosek o zwrot akcyzy składa się w terminie:
- od dnia 01 lutego do 29 lutego wraz z fakturami VAT za okres od 01 sierpnia roku poprzedniego do ostatniego stycznia roku w którym wniosek został złożony
- od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT za okres od 01 lutego do 31 lipca
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią współposiadanie, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
W przypadku gdy przedmiotem posiadania jest grunt dzierżawiony, należy przedłożyć umowę dzierżawy.
Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Górny roczny limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do 31 kwietnia – jeżeli wnioski zostały złożone od 01 do 29 lutego danego roku
- od 01 października do 31 października – jeżeli wnioski zostały złożone od 01 do 30 sierpnia dane roku

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf 19-01-24 09:16 875.74KB Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl