do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Inwestycji i Programów Europejskich / DI/07 - Wniosek o wydanie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej/opadowej

DI/07 - Wniosek o wydanie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej/opadowej

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PODŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ/OPADOWEJ DI/07
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wydanie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej/opadowej w którym należy określić rodzaj budynku np. czy jest to budynek istniejący czy projektowany. We wniosku należy podać również nazwę miejscowości, numer budynku, numer ewidencyjny działki i jej obręb.
  2. Mapa lokalizacji w skali 1:10 000
  3. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją działki oraz wskazaniem na mapie proponowanego miejsca przyłączenia budynku.
Formularze do pobrania:

Wniosek w sprawie warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej/opadowej

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Zatorze
32 – 640 Zator, Plac Marszałak Józefa Piłsudskiego 1
Dział Inwestycji i Programów Europejskich, pokój 111
tel. 84-12-215, wew. 23
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin załatwienia: Do 30 dni od daty wpływu wniosku na dziennik podawczy Urzedu Miejskiego w Zatorze
Forma załatwienia sprawy:
  1. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście w biurze obsługi klienta Urzedu Miejskiego w Zatorze lub za pośrednictewm poczty.
  2. Odbiór uzgodnienia w formie pisma może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę bądź pełnomocnika lub za pośrednictewm poczty.
Tryb odwoławczy: W sprawach spornych dotyczących odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci,  właściwym organem do rozstrzygania sporów jest  (Organ Regulacyjny) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.
Uwagi:

Wniosek niekompletny będzie rozpatrywany po uzupełnieniu brakujących danych lub załączników.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Informacja dla osób, które zamierzają podłączyć się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Informacja dla osób, które zamierzają podłączyć się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 18-07-24 13:52 40.5KB Informacja dla osób, które zamierzają podłączyć się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej pobierz
wniosek_kanalizacja.doc wniosek_kanalizacja.doc 20-04-21 10:37 57.5KB wniosek_kanalizacja.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl