do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich / DA/10 - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad trzy miesiące

DA/10 - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD TRZY MIESIĄCE
DA/10
Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (jeżeli wnioskodawca podlega obowiązkowi wojskowemu).
Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnosprawnej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Formularze do pobrania:
W plikach do pobrania poniżej
Opłaty:
-
Miejsce załatwiania spraw:
Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.102
33 84 12 215, wew. 39
Podstawa prawna:
1.Art.15 ust.1, 1a,4,5 ustawy z dnia 10.04. 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).
2. § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
(Dz. U. Nr 236, poz. 1999).
Forma załatwienia sprawy:
Wydanie potwierdzenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Tryb odwoławczy:
-
Uwagi:
1. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
4. Wymeldowanie nie podlega opłacie skarbowej.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
zgłoszenie wymeld. z pob. czasowego.pdf zgłoszenie wymeld. z pob. czasowego.pdf 18-01-11 07:50 276.42KB zgłoszenie wymeld. z pob. czasowego.pdf pobierz
zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf 18-01-11 07:50 272.83KB zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl