do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Urząd Stanu Cywilnego / USC/5 - Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

USC/5 - Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

 

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO

USC/5

 

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie odpisu.

2. Dokument tożsamości do wglądu.

3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

 

 

 

Formularze
do pobrania:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

 

 

 

Opłaty:

22 zł za wydanie odpisu skróconego i odpisu wielojęzycznego

33 zł za wydanie odpisu zupełnego

Opłatę wnosi się w dniu złożenia podania w kasie Urzędu (kasa czynna w godz. 8:00-12:00), w Banku Spółdzielczym w Zatorze lub na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Zatorze nr konta 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170.

Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia.

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego

32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

parter, pokój 103

tel. 84 12 215 wewn. 20.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

Art. 45, art. 125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 ze zm.)
.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 783 ze zm.).

 

 

 

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku aktów znajdujących się w księgach USC w Zatorze - wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych.

W przypadku aktów znajdujących się w innym USC – do 10 dni roboczych.

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 1 miesiąca.

 

 

 

Forma załatwienia sprawy:

1.Odpis aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub wielojęzyczny).

2. Decyzja o odmowie wydania aktu stanu cywilnego.

 

 

 

Tryb odwoławczy:

Na pisemną decyzję odmawiającą wydania odpisu z akt stanu cywilnego służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zatrze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

Uwagi:

1. Osobą uprawnioną do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego jest:

- osoba, której akt dotyczy, jej wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy i opiekun

- inna osoba, która wykaże interes prawny,

- osoba upoważniona (pełnomocnik osoby uprawnionej).

2. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracyjnego do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

3. Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.
4. Wniosek o wydanie odpisu można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wydawany odpis będzie w formie dokumentu elektronicznego (za wyjątkiem odpisów wielojęzycznych).

5. Odpis z aktu stanu cywilnego może odebrać inna osoba, jeżeli posiada pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Przydatne informacje ze strony internetowej obywatel.gov.pl:

https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/odpis-aktu-stanu-cywilnego-informacje-ogolne

https://obywatel.gov.pl/zgon/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu#scenariusz-w-urzedzie

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
USC5 PODANIE o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc USC5 PODANIE o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc 16-11-28 14:05 21KB USC5 PODANIE o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc pobierz
USC5 PODANIE o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf USC5 PODANIE o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf 16-11-28 14:06 97.59KB USC5 PODANIE o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl