do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich / DA/7 - Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Zator

DA/7 - Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Zator

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WPISANIE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW GMINY ZATOR
DA/7
Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty.
Formularze do pobrania:
W plikach do pobrania poniżej
Opłaty:
-
Miejsce załatwiania spraw:
Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.102
33 84 12 215, wew. 39
Podstawa prawna:
1. Art. 18 §7 i 9 oraz art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011, nr 21, poz.112). § 3 ust. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr.42, poz.388 z późniejszymi zmianami).
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.
Termin załatwienia sprawy:
Trzy dni od daty wniesienia wniosku.
Tryb odwoławczy:
Skarga do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.
Uwagi:
1. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gminie Zator wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Gminy Zator.
2. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na terenie Gminy bez zameldowania na pobyt stały w Gminie, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.
3. Wyborcy stale zamieszkali w Gminie pod innym adresem, aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem faktycznego zamieszkania.
4. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
wniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow.doc wniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow.doc 19-03-28 08:55 38.5KB wniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl