do góry
Strona główna / Urząd / Rada Miejska / Uchwały Prawa Miejscowego do 2012 roku

Uchwały Prawa Miejscowego do 2012 roku

uchwała nr XXXIV/255/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2012-11-27

uchwała nr XXXIV/254/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

2012-11-27

uchwała nr XXXIV/252/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2012-11-27

uchwała nr XXXIV/251/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2012-11-27

uchwała nr XXXIV/245/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/349/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury w Zatorze na „Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki” oraz nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

2012-11-27

uchwała nr XXXIV/253/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

2012-11-27

uchwała nr XXXIV/250/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zator

2012-11-27

uchwała nr XXXII/233/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie : dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.

2012-10-30

uchwała nr XXXII/234/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

2012-10-30

uchwała nr XXXII/236/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2013 rok

2012-10-30

uchwała nr XXXII/235/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

2012-10-30

uchwała nr XXXI/230/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia podziału Gminy Zator na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2012-09-25

uchwała nr XXXI/227/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 września 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.

2012-09-25

uchwała nr XXX/219/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.

2012-08-22

uchwała nr XXX/220/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

2012-08-22

uchwała nr XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012 rok

2012-07-06

uchwała nr XXVIII/210/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego.

2012-06-26

uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.

2012-06-26

uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

2012-06-26

uchwała nr XXVIII/202/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w statucie Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

2012-06-26

uchwała nr XXVIII/208/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002r,  w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator .

2012-06-26

uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze

2012-06-26

uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Zator na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2012-06-26

uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze.

2012-05-29

uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zatorze funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze.

2012-05-29

uchwała nr XXVII/199/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator.

2012-05-29

uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze

2012-05-29

uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.

2012-04-24

uchwała nr XXV/179/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2012-03-27

uchwała nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia elektronicznych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2012-03-27

uchwała nr XXV/177/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator

2012-03-27

uchwała nr XXV/174/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.

2012-03-27

uchwała nr XXIV/165/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.

2012-02-28

uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę .

2012-02-28

uchwała nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

2012-02-28

uchwała nr XXIV/168/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

2012-02-28

uchwała nr XXIII/163/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.

2012-02-09

uchwała nr XXII/156/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: pozbawienia statusu pomnika przyrody.

2012-01-24

uchwała nr XXII/146/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie : ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2012-01-24

uchwała nr XXII/149/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2012r.

2012-01-24

uchwała nr XXI/141/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-12-28

uchwała nr XXI/139/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze

2011-12-28

uchwała nr XXI/142/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zator

2011-12-28

uchwała nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Zator w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2011-12-20

uchwała nr XX/132/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Zator na rok 2012

2011-12-20

uchwała nr XX/136/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

2011-12-20

uchwała nr XX/135/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

2011-12-20

uchwała nr XX/134/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-12-20

uchwała nr XIX/122/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-11-29

uchwała nr XIX/123/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zator w 2012 roku

2011-11-29

uchwała nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

2011-11-29

uchwała nr XIX/125/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości

2011-11-29

uchwała nr XIX/128/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/194/05 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród - dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

2011-11-29

uchwała nr XIX/124/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

2011-11-29

uchwała nr XVII/115/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator

2011-10-25

uchwała nr XVII/113/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 października 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011 r.

2011-10-25

uchwała nr XVI/102/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2011r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli.

2011-09-27

uchwała nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 września 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-09-27

uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator

2011-08-25

uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-08-25

uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2011-08-25

uchwała nr XIV/84/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-08-02

uchwała nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-06-28

uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Zator

2011-06-28

uchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2011-06-28

uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zator i zapewnienia dalszej opieki bezdomnym zwierzętom

2011-06-28

uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

2011-06-28

uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator

2011-06-28

uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-05-24

uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego.

2011-05-24

uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchylenia UCHWAŁY Nr XVII/107/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zasad korzystania oraz ustalenia wysokości opłat w stołówkach szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zator

2011-05-24

uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2011-05-24

uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-04-19

uchwała nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator

2011-03-29

uchwała nr IX/40/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Zatorze

2011-03-29

uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-03-29

uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

2011-03-21

uchwała nr VII/23/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2011-02-22

uchwała nr VII/22/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.

2011-02-22

uchwała nr VII/21/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

2011-02-22

uchwała nr VII/25/2011 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

2011-02-22

budżet Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Zator

2011-01-25

uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

2010-12-28

uchwała nr LXV/390/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zator w 2011 roku

2010-11-05

uchwała nr LXV/384/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2010-11-05

uchwała nr LXV/394/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze.

2010-11-05

uchwała nr LXV/391/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: opłaty targowej.

2010-11-05

uchwała nr LXV/389/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

2010-11-05

uchwala nr LXIV/376/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

2010-10-11

uchwala nr LXIV/378/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.

2010-10-11

uchwała nr LXIV/381/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze z siedzibą w Zatorze.

2010-10-11

uchwala nr LXIV/375/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

2010-10-11

uchwala nr LXIV/374/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 11 października 2010r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości

2010-10-11

uchwala nr LXIII/369/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 14 września 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

2010-09-14

uchwała nr LXII/364/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

2010-08-12

uchwała nr LXII/356/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość środków budżetowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczenia oraz warunki i sposoby ich przyznawania

2010-08-12

uchwała nr LXII/361/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator

2010-08-12

uchwała nr LXII/362/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zator na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Zatorze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.

2010-08-12

uchwała nr LXII/363/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia podziału Gminy Zator na obwody głosowania .

2010-08-12

uchwała nr LXII/360/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

2010-08-12

uchwała nr LXI/352/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

2010-07-09

uchwała nr LX/ 349/ 10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury w Zatorze na "Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki" oraz nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

2010-06-18

uchwała nr LX/346/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010 r.

2010-06-18

uchwała nr LIX/342/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic i placów na terenie miasta Zator.

2010-04-27

uchwała nr LIX/343/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulic i placów na terenie miasta Zator.

2010-04-27

uchwała nr LIX/337/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

2010-04-27

uchwała nr LIX/340/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia podziału Gminy Zator na obwody głosowania.

2010-04-27

uchwała nr LIX/333/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zator jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

2010-04-27

uchwała nr LIX/339/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zator na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Zatorze, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.

2010-04-27

uchwała nr LIX/344/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2010-04-27

uchwała nr LVII/325/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

2010-03-19

uchwała nr LVI/321/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator.

2010-02-23

uchwała nr LVI/312/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budzetowej Gminy Zator na 2010r.

2010-02-23

uchwała nr LVI/311/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

2010-02-23

uchwała nr LVI/310/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzenia ścieków.

2010-02-23

uchwała nr LIV/300/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu.

2010-01-26

uchwała nr LIV/301/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

2010-01-26

uchwała nr LIV/302/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Zator na 2010r.

2010-01-26

uchwała nr LIII/292/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2009r.

2009-12-29

uchwała nr LII/286/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zator.

2009-12-15

uchwała budżetowa na rok 2010 nr LII/290/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Gminy Zator na 2010 rok

2009-12-15

uchwała nr LII/287/09 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2009r.

 
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl