do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Inwestycji i Programów Europejskich / DI/05 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego, urządzenia infrastruktury technicznej lub reklamy

DI/05 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego, urządzenia infrastruktury technicznej lub reklamy

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO, URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ LUB REKLAMY DI/05
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o zezwolenie na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektu budowlanego, urządzenia infrastruktury technicznej lub reklamy niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. We wniosku należy podać lokalizację (numer działki ewidencyjnej, miejscowość, nazwę drogi) oraz opisać rodzaj i planowany sposób umieszczenia obiektu budowlanego, urządzenia bądź reklamy Należy podać przewidywany okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa z proponowaną lokalizacją urządzenia infrastruktury technicznej, obiektu budowlanego lub reklamy.
3. Mapa ewidencyjna obejmująca w/w lokalizację.

Formularze do pobrania:
Wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim w Zatorze w Biurze Obługi Mieszkańca lub ze strony internetowej www.zator.pl (w plikach do pobrania poniżej).
Opłaty: Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Zatorze
32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Dział Inwestycji i Programów Europejskich, pokój 111
tel. 84-12-215, wew. 23 lub 13
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
3. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Termin załatwienia: Do 30 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Zatorze
Forma załatwienia sprawy: Wydanie decyzji dotyczącej uzgodnienia lokalizacji obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub reklamy w pasie drogowym drogi gminnej.
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie za pośrednictwem
Burmistrza Zatora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Uwagi: Decyzja (uzgodnienie lokalizacji) nie uprawnia do wejścia w teren i umieszczenia urządzenia. Należy uzyskać odrębne pozwolenia zgodnie z pouczeniem w decyzji.
Wniosek niekompletny będzie rozpatrywany po uzupełnieniu brakujących danych lub załączników.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
DI_05_wniosek_-_uzgodnienie_lokalizacji_w_pasie_drogowym_urzadzenia,_obiektu_budowlanego_lub_reklamy.doc DI_05_wniosek_-_uzgodnienie_lokalizacji_w_pasie_drogowym_urzadzenia,_obiektu_budowlanego_lub_reklamy.doc 18-05-28 09:43 43KB DI_05_wniosek_-_uzgodnienie_lokalizacji_w_pasie_drogowym_urzadzenia,_obiektu_budowlanego_lub_reklamy.doc pobierz
oświadczenie.rtf oświadczenie.rtf 18-05-28 12:39 65.87KB oświadczenie.rtf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl