do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Administracyjny i Spraw Obywatelskich / DA/15 - Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych

DA/15 - Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH I RZECZOWYCH DA/15
Wymagane dokumenty: Dostępne pod linkiem
Formularze do pobrania: Brak
Opłaty: Nie pobiera się
Miejsce załatwienia sprawy: 32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 I piętro, pokój nr 201
Tel. 84 12 215 wew. 29
Podstawa prawna: - Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity. Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872).
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307, z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081, z późniejszymi zmianami).
Termin załatwienia sprawy: 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Forma załatwienia sprawy: Decyzja.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Zatora do Wojewody
Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (7 dni dot. świadczeń osobistych w czasie pokoju).
Uwagi: Świadczenia są nakładane na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień, właściwego organu obrony cywilnej, na wniosek Kierownika jednostki organizacyjnej
stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej oraz Kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obronne państwa.
1. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie realizacji świadczenia wyszczególnionego we wniosku. Świadczeniodawca w terminie 7 dni od daty doręczenia
zawiadomienia może złożyć ewentualne wyjaśnienia w zakresie powodu wykluczenia przeznaczonego świadczenia.
2. W toku postępowania administracyjnego, Burmistrz oraz organy wnioskujące o nałożenie świadczeń mogą dokonać oględzin stanu utrzymania nieruchomości lub rzeczy ruchomych, które stosownie do zgłoszonych wniosków mogą być przedmiotem świadczeń.

Dokumenty do pobrania pod linkiem

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl