do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Sprzedaż gruntów

Sprzedaż gruntów

OGŁOSZENIE Burmistrza Zatora z dnia 15 grudnia 2014 r.

Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, na cel rolny, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy gruntu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3.2014 r.
Burmistrza Zatora z dnia 15 grudnia 2014 r.
 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Zatora
 z dnia 15 grudnia 2014 r.
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.518 ze zm./ Burmistrz Zatora podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, na cel rolny,   na rzecz   dotychczasowego dzierżawcy gruntu

I. Niniejszy wykaz obejmuje:

lp.
Miejscowość
 Nr działki i obręb oraz rodzaj posiadania przez Gminę
Powierz-chnia
w ha
Minimalny czynsz w skali roku (netto)
Cel dzierżawy
1
 
Zator
 
dz.54 obr.11
dz.147 obr.6
-
użytkowanie wieczyste
0,8661
2,7098
3,5759 ha
350zł/1 ha
rolny

II. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 1 roku z możliwością jej przedłużania do końca 2017 r.

III.W razie przedłużania dzierżawy, w latach następnych, począwszy od 2016 r., czynsz waloryzowany będzie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów konsumpcyjnych i usług za rok ubiegły.

IV. Niezależnie od płaconego czynszu, którego termin zapłaty upływać będzie z końcem września danego roku , dzierżawca zostanie obciążony należnościami wynikającymi z opłat na rzecz spółki wodnej. Na Dzierżawcy gruntu ciążą również zobowiązania podatkowe.

V. Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zatorze przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu www.zator.pl.

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl