do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/5 - Przygotowanie do zbycia nieruchomości w drodze przetargu

DZ/5 - Przygotowanie do zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

PRZYGOTOWANIE DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU DZ/5
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przygotowanie do zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z proponowanymi granicami nieruchomości do zbycia.
Formularze do pobrania: Wniosek o przygotowanie nieruchomości do zbycia w drodze przetargowej.
Opłaty: Nie pobiera się.
Miejsce załatwiania sprawy: Dział Gospodarki Przestrzennej
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.108
33 841 22 15 wew.19
Podstawa prawna:

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami - objęte rozdziałem 3 i 4 działu II (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zm.), Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XIV/75/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 października 2007r. (Dz. Urz. Woj. Małopl, nr 511 z 2007 r. poz.3386, i Nr 886 z 2007r. poz.5891). 

Forma załatwienia sprawy:

Realizacja dyspozycji Burmistrza  w przedmiotowej sprawie i w przypadku podjęcia decyzji pozytywnej  przeprowadzenie procedury niezbędnej przy sprzedaży nieruchomości gminnej. Procedura załatwiania sprawy na wniosek i z Urzędu (stosownie do informacji w Uwagach):

  • w przypadku zbywania nieruchomości zabudowanej i lokalowej – Uchwała Rady Miejskiej w Zatorze
  • wycena nieruchomości
  • Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu tej nieruchomości do sprzedaży
  • podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  • przeprowadzenie przetargów, po upływie terminów ustawowych na ujawnienie się osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
  • protokół z przetargu
  • spisanie umowy notarialnej.
Termin załatwienia sprawy: Od 4 – 8 miesięcy w przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży, negatywne przetargi wydłużają procedurę, do 1 miesiąca odpowiedź na wniosek.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
Uwagi: Rozpoczęcie procedury następuje przede wszystkim z Urzędu celem realizacji planów sprzedaży, stosowne ogłoszenia ukazują się na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu, jak również w prasie.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
wniosek.doc wniosek.doc 18-05-28 14:27 38.5KB wniosek.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl