do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Rozwoju, Oświaty i Zdrowia / DO/9 - Potwierdzenie wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

DO/9 - Potwierdzenie wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

ZAŚWIADCZENIE O WNIESIENIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
DO/9
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Formularze
do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Opłaty: brak opłaty
Miejsce załatwienia sprawy: 32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 I piętro, pokój 211 Tel. 84 12 215 wew. 15
Podstawa prawna: Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).
Termin załatwienia sprawy: W terminie dwóch dni.
Forma załatwienia sprawy: Zaświadczenie
Tryb odwoławczy: -
Uwagi: -
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl