do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Inwestycji i Programów Europejskich / DI/04 - Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

DI/04 - Wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ W CELU PROWADZENIA ROBÓT DI/04
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony wniosek o zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego
w celu prowadzenia robót na drodze gminnej
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
4. Ogólny plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub przeprowadzanych robót właściwemu organowi.
Formularze do pobrania: Wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim w Zatorze w Biurze Obługi Mieszkańca lub ze strony internetowej www.zator.pl (w plikach do pobrania poniżej).
Opłaty: Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt. 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Zatorze
32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Dział Inwestycji i Programów Europejskich, pokój 111
tel. 84-12-215, wew. 23 lub 13
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
4. Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Termin załatwienia: Do 30 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Zatorze
Forma załatwienia sprawy: 1. Wydanie decyzji dotyczącej czasowego zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót na drodze gminnej
2. W decyzji zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie za pośrednictwem
Burmistrza Zatora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Uwagi: Wniosek powinien zostać złożony minimum 14 dni przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego
Wniosek niekompletny będzie rozpatrywany po uzupełnieniu brakujących danych lub załączników.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
DI_04_wniosek_-_zajecie_pasa_drogowego_w_celu_prowadzenia_robot.doc DI_04_wniosek_-_zajecie_pasa_drogowego_w_celu_prowadzenia_robot.doc 18-05-28 09:02 44KB DI_04_wniosek_-_zajecie_pasa_drogowego_w_celu_prowadzenia_robot.doc pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl