do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/16 - Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

DZ/16 - Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY DZ/16
Wymagane dokumenty: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
Formularze do pobrania: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
Opłaty: Brak
Miejsce załatwienia sprawy:

Dział Gospodarki Przestrzennej
32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter – pok.108
tel. 33 8412 215 wew.19

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zmianami)
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie
Forma załatwienia sprawy: Złożenie deklaracji
Tryb odwoławczy: -
Uwagi:
  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
  3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, w terminach podanych w punkcie 5.
  4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Zatora, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
  5. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 31 stycznia, do dnia 30 kwietnia., do dnia 31 lipca oraz do dnia 31 października br.) kwoty opłaty kwartalnej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 17-11-21 11:04 384.63KB Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady pobierz
klauzula RODO.docx klauzula RODO.docx 18-05-28 14:32 16.16KB klauzula RODO.docx pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij