do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Gospodarki Przestrzennej / DZ/16 - Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

DZ/16 - Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY

DZ/16 

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Formularze do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Opłaty:

Brak.

Miejsce załatwienia sprawy:

Dział Gospodarki Przestrzennej

32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

parter – pok.106

33 8412 215 wew.28

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zmianami)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Forma załatwienia sprawy: 

Złożenie deklaracji

Tryb odwoławczy:

-

Uwagi:

  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
  3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, w terminach podanych w punkcie 5.
  4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Zatora, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
  5. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach (tj. do dnia 15 marca, do dnia 31 maja, do dnia 31 sierpnia oraz do dnia 30 listopada br.) kwoty opłaty kwartalnej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ostatnia aktualizacja:

05.05.2020r.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 20-05-06 10:59 250.4KB Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady pobierz
klauzula RODO.docx klauzula RODO.docx 18-05-28 14:32 16.16KB klauzula RODO.docx pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl