do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Urząd Stanu Cywilnego / USC/4 - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - W TRAKCIE AKTUALIZACJI

USC/4 - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ USC/4
Wymagane dokumenty:
  1. Podanie .
  2. Dowód osobisty.
  3. Odpis skrócony aktu urodzenia o ile nie został sporządzony w miejscowym USC.
  4. Pisemnie zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC. 
  5. Ponadto od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim:
    Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie/dla osób rozwiedzionych/ lub odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka/dla wdów i wdowców/.
Formularze do pobrania: -
Opłaty: Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa – 38 zł. Opłatę wnosi się
w dniu złożenia podania w kasie Urzędu (parter) lub na rachunek bankowy Urzędu – BS Zator
Nr konta 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170
Miejsce załatwienia sprawy: Dział Administracji i Spraw Obywatelskich -USC
32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
parter, pokój 103
tel. 84 12 215 w. 20.
Podstawa prawna: Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 ze zmianami).
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni.
Forma załatwienia sprawy: Zaświadczenie.
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Uwagi: -
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl