do góry
Strona główna / Urząd / Urząd Miejski / Załatw Sprawę / Dział Inwestycji i Programów Europejskich / DI/01 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony dróg i placów gminnych

DI/01 - Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony dróg i placów gminnych

Herb Miasta ZatorUrząd Miejski w Zatorze

32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
tel. +48 33 841 22 15, fax. +48 33 841 02 06
mail: gmina@zator.pl, strona: www.zator.pl
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1700, piątek: 730 - 1400

WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI OGRODZENIA OD STRONY DRÓG I PLACÓW GMINNYCH DI/01
Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia. We wniosku należy podać lokalizację planowanego ogrodzenia (numer działki ewidencyjnej, miejscowość, nazwę drogi) oraz podstawowe parametry techniczne (wysokość, długość)
  2. Mapa ewidencyjna dla przedmiotowej działki i działki drogowej
  3. Mapa sytuacyjno - wysokościowa z zaznaczoną proponowaną lokalizacją ogrodzenia i bramy wjazdowej
  4. Pisemna zgoda wszystkich właścicieli działki / działek których dotyczy wniosek (zgodnie ze wzorem).
  5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do działki/działek – dokument należy dostarczyć na żądanie Urzędu Miejskiego w przypadku niezgodności danych we wniosku z posiadaną ewidencją gruntów.
Formularze do pobrania: Wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim w Zatorze w Biurze Obsługi Mieszkańca lub ze strony internetowej www.zator.pl (w plikach do pobrania poniżej).
Opłaty: Nie podlega opłacie
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Zatorze 32 – 640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 Dział Inwestycji i Programów Europejskich, pokój 111
tel. 84-12-215, wew. 23 lub 13
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Termin załatwienia Do 30 dni od daty złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Zatorze
Forma załatwienia sprawy: Wydanie uzgodnienia dotyczącego lokalizacji ogrodzenia
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Uwagi: Uzgodnieniu podlega budowa, przebudowa i remont ogrodzeń
Uzgodnienie zarządcy drogi jest wymagane przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu do zgłoszenia budowy, przebudowy lub remontu ogrodzenia.
Wniosek niekompletny będzie rozpatrywany po uzupełnieniu brakujących danych lub załączników.
Na podstawie dołączonych do wniosku pisemnych zgód wszystkich właścicieli działki / działek których dotyczy wniosek, dokument zostanie wydany wyłącznie wnioskodawcy.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
DI_01_wniosek_-_uzgodnienie_lokalizacji_ogrodzenia.doc DI_01_wniosek_-_uzgodnienie_lokalizacji_ogrodzenia.doc 18-05-28 09:00 47.5KB DI_01_wniosek_-_uzgodnienie_lokalizacji_ogrodzenia.doc pobierz
oświadczenie.rtf oświadczenie.rtf 18-05-28 12:38 65.87KB oświadczenie.rtf pobierz
Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
Urząd Miejski Zator
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator
Telefon:
+48 33 841 22 12
E-mail:
gmina@zator.pl
zamknij